Ny viktig internasjonal barnehageundersøkelse

Ny viktig internasjonal barnehageundersøkelse

376 barnehager i Norge er plukket ut til å delta i den internasjonale barnehageundersøkelsen «Starting strong», som skal kartlegge de ansattes syn på jobben sin.

Publisert:

Undersøkelsen er i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og skal gjennomføres i ni land – deriblant 376 private og kommunale barnehager i Norge som er invitert til å delta.

For ansatte

De norske barnehagene som er plukket ut, fikk invitasjon i forrige uke og har nå en unik mulighet til å delta i en undersøkelse som i all hovedsak ser på hva de ansatte mener om jobben sin, hvilken kompetanse de har og hva de trenger og om trivsel på egen arbeidsplass.

Studien er rettet mot både ansatte og styrere, hvor det blant annet blir stilt spørsmål om trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis.

Mer kunnskap

Bakgrunn for undersøkelsen er et økt søkelys på barnehager, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, og det er ønske om mer kunnskap om barnehager. Undersøkelsen er omfattende, men PBL oppfordrer de medlemsbarnehagene som er invitert til å delta, om å prioritere dette da det vil gi mange viktige svar om norske barnehager.

Det er Forskningsinstituttet NIFU som gjennomfører studien i Norge i samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo. Studien gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og gjennomføres i tidsrommet 6. mars til 6. juni 2018. Ifølge NIFU skal resultatene foreligge i løpet av 2019.