Stor suksess med PBL Ledernettverk

Nettverksleder Anne Vikjord Baadstø og Torbjørg Aalborg

Nettverksleder Anne Vikjord Baadstø og Torbjørg Aalborg

Stor suksess med PBL Ledernettverk

Ett år etter at PBL lanserte egne ledernettverk for medlemsbarnehagene utvider vi nå tilbudet.

Publisert:

Det er Anne Vikjord Baadstø (t.v. i bildet) og Torbjørg Aalborg fra PBL som leder nettverkene for barnehageledere. 

– Vi hadde stor tro på nettverkene fra første stund, nå støttes dette av veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er selvsagt veldig hyggelig, sier nettverksleder Torbjørg Aalborg.

For et års tid siden startet PBL opp det første nettverket. Nå er det fem nettverk med ledere fra medlemsbarnehagene i PBL.

 – Vi har gjort oss mange gode erfaringer gjennom det første året, og gleder oss til nå å kunne invitere enda flere barnehageledere inn i nettverk, fortsetter nettverksleder Anne Vikjord Baadstø.

Nettverkene møtes fem ganger i året og jobber med tema deltakerne selv mener er viktig. Det jobbes med konkrete og faktiske caser, i tillegg til faglig påfyll ved innlegg fra eksterne foredragsholdere eller deltakerne selv.

Fornøyde deltakere

– Nå er jeg ikke alene lenger, sier Helene Castberg Støren etter å ha vært en del av PBL Ledernettverk i et års tid.

Hun er godt fornøyd med tilbudet og mener flere vil ha nytte av å delta i ledernettverk.

Se video og hør hva Helene og andre nettverksdeltakere har erfart det første året i nettverk.

Hva er bra med PBL Ledernettverk?

Se video og hør hva nettverksdeltakerne sier om PBL Ledernettverk.

Samling i Italia

I 2018 blir for første gang en av høstens samlinger lagt til Italia. Denne turen er planlagt å gjennomføres årlig.

– Her blir det rom for ekstra fordypning, persontypetesting og lederutvikling, sier Torbjørg.

Hvorfor skal en av samlingene legges til Italia?

 – Vår erfaring er at det er svært viktig at ledere av og til trekker seg tilbake, om så for en kort periode.  Her kan vi legge til rette for samtaler, refleksjon, casearbeid, innledninger og persontypetesting i vakre og inspirerende omgivelser, forteller Anne.

Har du lyst til å vite mer om PBL Ledernettverk?

Les mer og meld deg på.