PBL Ledernettverk - noe for deg?

To fornøyde nettverksledere. Nettverksleder Anne Vikjord Baadstø (t.v.) og Torbjørg Aalborg er glade for stor oppslutning rundt PBL Ledernettverk. Her avbildet i Gildeskål på et av prosjektmøtene for nettverkene. Foto: PBL

To fornøyde nettverksledere. Nettverksleder Anne Vikjord Baadstø (t.v.) og Torbjørg Aalborg er glade for stor oppslutning rundt PBL Ledernettverk. Her avbildet i Gildeskål på et av prosjektmøtene for nettverkene. Foto: PBL

PBL Ledernettverk - noe for deg?

Føler du deg litt alene som leder i barnehagen? Ønsker du mer faglig påfyll? Da kan PBL Ledernettverk være noe for deg. Meld din interesse i dag for oppstart høsten 2018.

Publisert:

PBL Ledernettverk har vært en suksess siden oppstarten. Det er Anne Vikjord Baadstø advokat i PBL (t.v. i bildet) og Torbjørg Aalborg fra PBL som leder nettverkene for ledere i private barnehager. 

– Vi hadde stor tro på nettverkene fra første stund, nå støttes dette av veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er selvsagt veldig hyggelig, sier nettverksleder Torbjørg Aalborg.

For halvannet år siden startet PBL opp det første ledernettverket. Nå er det fire nettverk med ledere fra medlemsbarnehagene i PBL.

– Vi har gjort oss mange gode erfaringer med de første nettverkene, og gleder oss til nå å kunne invitere enda flere barnehageledere inn i nettverk, forteller nettverksleder Anne Vikjord Baadstø.

Nettverkene møtes fem ganger i året og jobber med tema deltakerne selv mener er viktig. Det jobbes med konkrete og faktiske caser. I tillegg får deltakerne faglig påfyll ved innlegg fra eksterne foredragsholdere og fra deltakerne selv.

Fornøyde deltakere

– Nå er jeg ikke alene lenger, sier daglig leder i Kirkestua barnehage Helene Castberg Støren etter å ha vært en del av PBL Ledernettverk i ett års tid.

Hun er godt fornøyd med tilbudet og mener flere vil ha nytte av å delta i ledernettverk.

Se video og hør hva Helene og andre nettverksdeltakere har erfart det første året i nettverk.

Hva er bra med PBL Ledernettverk?

Se video og hør hva nettverksdeltakerne sier om PBL Ledernettverk.

Les mer om PBL Ledernettverk

Samling i Italia

I 2018 blir det for første gang arrangert en ledersamling i Italia. Planen er at dette skal bli en årlig tur. .

– Her blir det rom for ekstra fordypning, persontypetesting og lederutvikling, sier Torbjørg.

Hvorfor skal en av samlingene legges til Italia?

 – Vår erfaring er at det er svært viktig at ledere av og til trekker seg tilbake, om så for en kort periode. Her kan vi legge til rette for samtaler, refleksjon, casearbeid, innledninger og persontypetesting i vakre og inspirerende omgivelser, forteller Anne.

Les mer om ledersamling i Italia.