Medlemsmøter om nye krav til bemanning og pedagogandel

Medlemsmøter om nye krav til bemanning og pedagogandel

Nye krav til bemanning og pedagogandel vil få store konsekvenser for mange barnehager. PBL inviterer til medlemsmøte hvor de nye kravene vil være tema.

Publisert:

Endringene som er foreslått skal tre i kraft fra 1. august 2018. Men allerede nå må private barnehager forberede seg på ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet krav til pedagogisk bemanning.

Derfor setter PBL opp flere medlemsmøter de neste ukene, for å bidra til at barnehagene kan være best mulig forberedt. 

Tema for møtene vil være:

  • Regjeringens forslag til minstenorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Konsekvenser for private barnehager
  • Hva bør barnehagen gjøre for å forberede seg på nye krav?
  • Hvordan kan PBL bistå barnehagen? 
  • Hvordan kan barnehagene lokalt jobbe sammen for å forberede seg?

I denne omgang setter PBL opp møter på 11 steder rundt om i landet, i hovedsak områder der vi erfarer at det kan bli særlige utfordringer med innføring av nye krav til barnehagene.

Det kommer til å bli satt opp flere medlemsmøter om dette temaet etter hvert.