Oppfordrer medlemmene til svare på viktig undersøkelse

Prosjektleder Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Oppfordrer medlemmene til svare på viktig undersøkelse

Mange barnehager har fått tilsendt en undersøkelse fra Trøndelag Forskning og Utvikling. PBL oppfordrer medlemmene til å svare på undersøkelsen.

Publisert:

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For fjerde år på rad spørres et utvalg barnehageeiere og –ledere om ulike sentrale tema.

I år er den nye rammeplanen, mat og måltider, forebygging av alvorlige hendelser, kompetanseutvikling og arbeidet med kvalitet blant temaene som det spørres om i undersøkelsen.

PBL mener det er viktig at også perspektivene fra private barnehager fremkommer i undersøkelsen og oppfordrer derfor spesielt eiere og ledere i private barnehager til å svare på undersøkelsen.

– Vi purrer i disse dager barnehagene om å hjelpe oss og myndighetene med kunnskap om livet i barnehagene, sier prosjektleder Linn Renée Naper i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Det samles regelmessig inn opplysninger fra sektoren som er grunnlag for politikkutforming og den videre utviklingen av sektoren.

Tidligere i høst ble det sendt ut om lag 3.000 spørreskjema til barnehageledere og -eiere. Kommunene som barnehagemyndighet mottar også skjema. Mellom 20 og 30 prosent av de som har mottatt undersøkelsen har svart.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til Trøndelag Forskning og Utvikling. 

Undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge

  • Spørsmål til Barnehage-Norge er en spørreundersøkelse som gjennomføres årlig til barnehagestyrere, kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeiere.
  • Det er Utdanningsdirektoratet som stiller spørsmålene på vegne av flere avdelinger i direktoratet og Kunnskapsdepartementet.
  • Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.