Norsk Friluftsliv ønsker ny satsing på Naturpilotene

Norsk Friluftsliv ønsker ny satsing på Naturpilotene

Organisasjonen Norsk Friluftsliv mener PBL-prosjektet Naturpilotene kan bidra til å øke kvaliteten på det tilbudet som barna får ute i barnehagene. Nå har de søkt om midler til en ny satsing.

Publisert:

– Prosjektet «Naturpilotene» i Friluftslivets år 2015, viste seg å være så vellykket og etterspurt, at vi mener det er grunnlag for en treårig satsing som vil få stor betydning for flere hundre tusen barn i norske barnehager. Norsk Friluftsliv ønsker et sterkere egenengasjement i prosjektet, og knytte det enda sterkere til frivillig aktivitet i kommunene og lokale ressurspersoner i det frivillige arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Kjedelig utelek i norske barnehager

Denne uken skrev Dagsavisen om kvaliteten på tilbudet i utetiden i norske barnehager. Ifølge en førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim er det for mye kjedelig og «næringsfattig» utelek i norske barnehager.

Det pekes på at mange barnehagebarn kan oppleve utetiden i barnehagen som kjedelig fordi de voksne ikke vet hvordan de skal fremme kreativ utelek.

Samtidig vet vi at mange barnehager tilbyr et veldig godt tilbud, også når barna er ute på tur eller i barnehagens utelekeområde.  

Søker Miljødirektoratet om midler

I forbindelse med at Norsk Friluftsliv ønsker å utvide prosjektet Naturpilotene, som PBL var en sentral del av i 2015, har de sendt en søknad til Miljødirektoratet om midler til et treårig prosjekt.

– Norsk Friluftsliv ønsker i samarbeid med PBL å fortsette å gi alle barnehagebarn gode naturopplevelser. Med støtte fra Miljødirektoratet kan vi nå ut til alle barna både de som går i private og kommunale barnehager, skriver Norsk Friluftsliv i sin søknad.

Prosjektet skal bygge bro

Norsk Friluftsliv ønsker at prosjektet skal bygge bro mellom barnehagene og frivillige organisasjoner ved sammen å skape læringsarenaer og varige naturopplevelser både i barnehagens åpningstid og i fritiden.

Våren 2018 arrangerer Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager fem Naturpilotene-kurs. Du kan lese mer om kurset ved å klikke deg inn lengre ned på siden.