Nå kan du søke plass på nasjonal lederutdanning

Nå kan du søke plass på nasjonal lederutdanning

Er du styrer eller daglig leder og har lyst på faglig utvikling? Nå kan du søke på nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere.

Publisert:

Men du må ikke vente for lenge med å søke. Fristen for å søke plass på styrerutdanningen med oppstart i høst, er allerede 1. mars. 

Økte krav til ledelse

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet, i alle barnehager. Utviklingen i barnehagesektoren krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

Nå åpnes det opp for nye ledere å søke plass ved lederutdanningen som starter opp til høsten. Styrer er et deltidsstudium som går over 1,5 år og gir 30 studiepoeng. Styrerutdanningen kan inngå i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen gjennomføres på deltid, mens styrer / daglig leder er i arbeid.

Merk at søknadsfristen er 1. mars.

Les mer om styrerutdanningen

Søk på styrerutdanningen

Åtte studiesteder

Det er totalt 380 studieplasser som fordeles over følgende åtte studiesteder med søknadsfrist 1. mars:

 • Norges Handelshøyskole – Bergen
 • Høgskolen i Oslo og Akershus – Oslo
 • Dronning Mauds Minne høgskole – Trondheim
 • UiT Norges arktiske universitet – Tromsø
 • Høgskolen i Sørøst-Norge – Drammen
 • Høgskulen på Vestlandet – Voss
 • Universitetet i Agder – Kristiansand
 • Handelshøyskolen BI – Oslo

Dekkes av Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale reise og opphold for styrere eller styrerassistenter som deltar på studiet. Studieplassene fordeles likt mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Hva inneholder utdanningen?

 • Styring og administrasjon
 • Barns læring og utvikling
 • Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet
 • Utvikling og endring
 • Lederrollen

Søk på styrerutdanningen.