Bli med på samling med PBL Eiernettverk

Bli med på samling med PBL Eiernettverk

Eier og driver du din egen PBL-barnehage? Bli med til Bodø 20.-22. september! Her møtes eiere av private barnehager for å drøfte aktuelle problemstillinger og hvordan vi kan sikre gode rammer for videre drift av private barnehager.

Publisert:

Høstens samling for PBL Eiernettverk blir viktig. Storberget-utvalgets rapport er ute på høring. Etter hvert skal politikerne vurdere om det skal gjøres endringer i finansieringen av private barnehager.

Alle private barnehager bør engasjere seg i den pågående høringen. PBL sender ut informasjon og legger til rette for at alle medlemsbarnehagene – alene eller sammen med andre barnehager – kan si sin mening om forslagene som ligger på bordet.

Storberget-rapporten og høringen opptar selvsagt også medlemmene i PBL Eiernettverk. Derfor inviteres det nå til en egen samling hvor dette blir hovedtema. Til samlingen ønskes også nye deltakere velkommen.

Det blir lagt opp til gode diskusjoner, gruppearbeid og foredrag. Eiernettverket er ferskt og kan endelig møtes fysisk igjen. Det blir også satt av litt tid til hyggelige aktiviteter og sosialt samvær med nye og gamle kolleger i bransjen.  

Det vil være mye aktivitet rundt høringen om Storberget-rapporten, både fra PBL og andre aktører, i august og september. Denne samlingen er en av mange arenaer der forslagene til fremtidig finansiering og regulering av private barnehager vil bli diskutert.

Alle PBL-barnehager bør og kan engasjere seg. Les mer om Storberget-utvalget, den aktuelle høringen og hvordan barnehagene kan engasjere seg.

Tema for samlingen:

  • Barnehagenes viktige samfunnsoppdrag.
  • Rammer og finansiering av private barnehager.
  • Storberget-utvalget og høringsprosess.
  • Utfordringer og problemstillinger fremover for deg som barnehageeier.
  • Scenarioarbeid: Hvordan ser barnehagesektoren ut i fremtiden?
  • Samarbeid for en bedre barnehagesektor for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.
  • «Speeddating» med ulike fagpersoner i PBL. Mulighet for å booke møte med ulike fagpersoner, eller delta på sesjoner i mindre grupper.

Er dette noe for deg?

Som medlem av PBL og PBL Eiernettverk bidrar du til å sikre gode rammer for drift for alle barnehager. Storberget-utvalget har skapt usikkerhet rundt fremtidig finansiering av private barnehager. Ønsker du å engasjere deg, vite hva du kan gjøre og få fornyet energi og motivasjon? Da er denne samlingen for deg!

Påmelding og informasjon

Sted

Samlingen finner sted i Bodø og PBL-huset. Overnatting ordner vi på nærliggende hotell. Vi vil benytte fasiliteter i byen og nærområdet til sosiale aktiviteter og bespisning.

Tid

Fra mandag 20. september 2021 kl. 18.30
Til onsdag 22. september 2021 kl. 14.00

 

Pris

4.900 kroner ekskl. mva.

Prisen dekker reelle utgifter med samlingen, som overnatting, middag, lunsj og aktiviteter.Reise til/fra Bodø er ikke inkludert.

Pris u/overnatting: 2.800 kroner ekskl. mva.
Ønsker du ordne overnatting selv, så kan du velge dette alternativet.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23. august (begrenset antall plasser)

Når du melder deg på samlingen, blir du også innmeldt i PBL Eiernettverk, hvis du ikke allerede er det. Medlemskap i PBL Eiernettverk er helt kostnadsfritt for utenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Hva er PBL Eiernettverk?

Eiernettverket er et strategisk nettverk med eiere av en eller flere private barnehager, der deltakerne tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren. Det er rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

Når du melder deg på samlingen, blir du også innmeldt i PBL Eiernettverk, hvis du ikke allerede er det. Medlemskap i PBL Eiernettverk er helt kostnadsfritt for utenom fysiske samlinger du velger å delta på.