Her er høstens kurs

Her er høstens kurs

Se full oversikt over alle våre kurs og meld deg på for en god start på høsten 2018.

Publisert:

Kurs og kompetanseheving er viktig for alle som jobber i og med barnehager. I løpet av høsten settes det opp en mangfoldig kursrekke fra PBL, PBL Bedrifsthelsetejenste, PBL Mentor og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. 

Se hele vår rikholdige meny og meld deg på høstens kurs: 

HMS-kurs grunnkurs 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. 

Les mer og meld deg på HMS-kurs

Bli bedre kjent med PBL Mentor HMS - modul 2

Dette er kurset for deg som har PBL Mentor HMS, men som trenger mer kunnskap om hvordan du kan bruke PBL Mentor HMS til det daglige HMS-arbeidet.

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Som leder har du ansvar for god beredskap i barnehagen. Har din barnehage dokumentert hvordan dere håndterer en trusselsituasjon?

Les mer og meld deg på kurs om beredskap

Hvordan håndtere truende og sinte foreldre i barnehagen?

Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er viktig for alle. Hva gjør du dersom en konflikt oppstår eller samarbeidet trues?

Les mer og meld deg på kurs om håndtering av sinte og truende foreldre 

Konflikthåndtering i barnehagen

Hvordan forstå og håndtere konflikter bedre? Kurset vil gi deg økt bevissthet rundt hvordan du kan forebygge konflikter i arbeidsmiljø og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering. 

Les mer og meld deg på kurs om konflikthåndtering.

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere.

Hva betyr personlighet for det som skjer på jobben?

Hva betyr hver enkelt sin personlighet for det som skjer på jobb? Og hvordan henger dette sammen med selvinnsikt og selvkontroll, emosjonell intelligens, type A- og B-personlighet, empati og mentalisering?

Les mer og meld deg på kurs om personlighet.

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Hva innebærer det å bli senior? Hvilke konsekvenser har det for arbeidssituasjon og hvilke regler gjelder for uttak av pensjon? Når kan du gå av med pensjon, når ønsker du å gå av med pensjon, hvilke muligheter har du og hva er det viktig å tenke på?

Les mer og meld deg på seniorkurset

Gratis webinar – innf��ring i PBL Mentor HMS

Alle barnehager er pålagt å ha et internkontrollsystem. PBL Mentor HMS er et nettbasert styringssystem for HMS- og personaloppfølging, som ivaretar barnehagens krav til internkontroll for både barn og ansatte.

Gratis webinar - innføring i PBL Mentor HMS for anstatte i barnehagen

PBL Mentor HMS er et nettbasert HMS-system som gjør det enkelt for deg å ta del i HMS-arbeidet. På webinaret viser vi deg hvordan du får gjort de HMS-oppgavene du skal rett fra mobilen eller PC. Det kan være å melde avvik, utføre sjekklister, slå opp i HMS-håndboken eller hva du skal gjøre hvis en krisesituasjon oppstår.