Slik kan du få et godt arbeidsmiljø i din barnehage

Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste

Slik kan du få et godt arbeidsmiljø i din barnehage

Hva skal til for at dine medarbeidere skal trives på jobb? Og hva bidrar til et godt arbeidsmiljø? Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste har mange svar å gi deg.

Publisert:

– Nøkkelen til et godt arbeidsmiljø er ledelse! Tydelige ledere som har struktur og orden er svært viktig for arbeidsmiljøet. Det fører til klare roller og arbeidsoppgaver, noe som er en av de viktigste faktorene for et godt arbeidsmiljø, sier HMS-Rådgiver og barnehagelærer Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Våren og høsten 2017 settes foredraget opp flere steder i landet.

Omfattende studie

Gjennom sin master i personalledelse har Hanne forsket på hva som kjennetegner gode og dårlige arbeidsmiljø i barnehagen. I en omfattende studie dybdeintervjuet hun 1000 ansatte i 48 barnehager om trivsel og godt arbeidsmiljø. Resultatet av denne studien har hun tidligere presentert på blant annet PBLs lederkonferanse i Bodø i 2014.

Under foredraget vil Hanne blant annet komme nærmere inn på:

  1. Hvilke faktorer som bidrar til å skape et bedre arbeidsmiljø?
  2. Hva som gjør at de ansatte trives på jobb?
  3. Hvordan du bør ta tak i dette arbeidet i barnehagen din?

Begynn på toppen

Etter å ha analysert dataene fra studien er ikke Hanne Kvaløsæter i tvil om hvor det må tas tak for å sikre et godt arbeidsmiljø.
– Begynn på toppen! Man kan ikke forvente så mye av de ansatte, hvis ikke de på toppen følger spillereglene. Nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og trivsel blant medarbeiderne ligger hos ledelsen.
Så hvordan kan du som barnehageleder bli tydeligere og bidra til et godt miljø i din barnehage?

– Det vil jeg gi flere svar på under foredragene mine, sier Hanne Kvaløsæter.