Tilbyr nytt rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Tilbyr nytt rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter

Alle medarbeidere må ha felles forståelse for kravene i den nye rammeplanen. Derfor arrangerer vi egne rammeplankurs for fagarbeidere og assistenter.

Publisert:

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som setter opp rammeplankurset over hele landet, med kursstart i slutten av januar 2018. Kursledere er Anne-Lene Skog Dahl, May Liss Tobiassen, Hanne Mette K. Vindvik og Vibeke Mæhlum (to førstnevnte ikke til stede da bildet over ble tatt)

Hele personalet skal med

– Den nye rammeplanen omtaler barnehagen som er en lærende organisasjon. Hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Det er viktig at også fagarbeidere og assistenter får god kunnskap om den nye rammeplanen. Vi har derfor utviklet et eget kurs skreddersydd for denne målgruppen, sier direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Katrine Stegenborg Teigen.

Kurset vil se på fagarbeideres og assistenters rolle i barnehagen, viktigheten av den jobben de gjør og hvordan de bruker rammeplanen i det daglige arbeidet.

– Vi går igjennom innholdet i den nye rammeplanen og gir kunnskap om hvordan vi som deltakende voksne kan legge til rette for omsorg, lek og læring i barnehagen, forklarer Teigen. 

Gruppearbeid

Deler av kurset vil bli lagt opp med gruppearbeid ledet av kursholder. Her vil deltakerne få summeoppgaver og gruppearbeid som bidrar til refleksjon. Målet er å gjøre deltakerne oppmerksom på blant annet praksis i egen barnehage.

– Slike gruppeoppgaver har vi gode erfaringer med fra rammeplankursene vi tidligere har holdt for ledere i barnehagen, sier Teigen.
Målet er at alle deltakerne i løpet av kurset skal bli kjent med den nye rammeplanen og få større bevissthet rundt betydningen av sin egen rolle, som en aktiv og tilstedeværende ansatt i barnehagen.