HMS-kurs for deg som bruker PBL Mentor

HMS-kurs for deg som bruker PBL Mentor

PBL Bedriftshelsetjeneste tilbyr nå vårt populære HMS-kurs spesielt for deg som aktivt bruker PBL Mentor i barnehagen.

Publisert:

Alle verneombud og daglig ledere i barnehagen er pålagt å gjennomføre HMS-kurs. Flere tusen barnehageansatte har benyttet seg av PBL Bedriftshelsetjeneste sitt populære HMS-kurs som er spesielt tilpasset deg som jobber i barnehage. Nå har PBL Bedriftshelsetjeneste laget et spesialtilpasset HMS-kurs for deg som aktivt bruker PBL Mentor som HMS-system i barnehagen. Kurset vil i første omgang bli satt opp i Oslo 24. til 26. april. Du kan allerede nå melde deg på ved å gå inn på lenken nederst i saken. 

Bruker PBL Mentor i kurset

Bakgrunnen for at PBL Bedriftshelsetjeneste nå lager et eget kurs for PBL Mentor-brukere er at stadig flere barnehager tar i bruk det digitale HMS-verktøyet og har ytret ønske om å bruke det på HMS-kurs.

– Problemet har vært at det er vanskelig å knytte temaene på kurset opp til PBL Mentor når ikke alle deltakerne på kurset bruker det. Innholdet på kurset for Mentor-brukere vil være likt våre andre HMS-kurs, men PBL Mentor vil bli benyttet i eksempler og i oppgavene underveis, sier kursleder Jannicke Tofsland.

Hun understreker at dette kurset ikke er et brukerkurs i PBL Mentor. De som skal delta på kurset må være godt kjent med PBL Mentor.

– Så er målet at vi skal sette kursdeltakerne i enda bedre stand til å bruke PBL Mentor i det daglige arbeidet, sier hun. 

Tilpasset barnehagene

HMS-kurset er blant våre mest populære og etterspurte kurs og gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid. Kurset er tilpasset barnehagen som arbeidsplass og skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid og vil blant annet gå igjennom følgende tema:

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/internkontroll
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Hygiene og smittevern
  • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
  • Rus og avhengighet
  • Ergonomi
  • Stressmestring