Forbered deg på ny rammeplan

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

Forbered deg på ny rammeplan

Ny rammeplan for barnehagene gjelder fra høsten 2017. Nå settes det opp kurs over hele landet slik at du og barnehagen kan være best mulig forberedt.

Publisert:

De største endringene i den nye rammeplanen innebærer et tydeligere krav til det pedagogiske innholdet. Dette for å sikre en lik og god kvalitet i alle barnehager.

Stiller større krav

– Dette er en rammeplan som vil få stor betydning, spesielt knyttet til ledelse, planlegging og voksenrollen i barnehagen. Den stiller i mye større grad tydelige krav til det pedagogiske arbeidet med klarere mål enn det vi har sett tidligere, sier May Liss Tobiassen. 

Hun er direktør for barnehagefaglig innhold i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og en av de som skal lede kursene som nå settes opp over hele landet våren og høsten 2017.

På kurset vil deltakerne blant annet bli nærmere kjent med:

  • Ny rammeplan, endringer og betydningene for videre drift
  • Kvalitet – rammeplanens fokus på ledelse og voksenrollen
  • Progresjon i barnehagens planarbeider
  • Metoder for å jobbe med rammeplan som du kan ta med i din barnehage, der hele personalet blir inkludert 

Også workshop

– Dette blir ikke tradisjonelle kurs med forelesninger, men vi legger opp til workshop. Her vil alle får jobbe konkret med hvordan de kan implementere den nye rammeplanen i det daglige arbeidet i sin barnehage.

Flere kursholdere

Det vil være flere kursholdere til stede som bistår i arbeidsgruppene og de vil sammen med deg, se på hvordan du kan tilpasse barnehage til de nye kravene.
– Målet er at deltakerne i løpet av rammeplankurset skal være kommet godt i gang med å implementere ny rammeplan og gjennom dette arbeidet bidra til å gi barna et tilbud med høy kvalitet, sier May Liss Tobiasen.