Bedre rustet til å se de utsatte barna

Bedre rustet til å se de utsatte barna

– En veldig bra konferanse om et viktig tema, sier styrer i Lekeklossen barnehage, Linda Herdlevær etter å ha deltatt på vold- og overgrepskonferansen i Bergen.

Publisert:

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som sammen med Statens Barnehus, Kripos og PBL har satt sammen konferansen som første gang arrangert i Bergen 7. juni. Til høsten settes det opp fire nye konferanser i Trondheim, Stavanger, Oslo og Bodø.  

Linda Herdlevær tok med seks av sine medarbeidere på vold- og overgrepskonferansen som ble arrangert i Bergen 7. juni.

– Vi er veldig fornøyde med konferansen. Det var en god miks av tema i foredragene og noe jeg kan anbefale andre barnehager å delta på. Vi hadde en stund vært på utkikk etter et slikt kurs da denne konferansen dukket opp. Alle i barnehagen ville delta, men vi måtte prioritere og da ble det én fra hver avdeling i tillegg til meg selv, sier Herdlevær.

Bedre rustet

I etterkant av konferansen har de forsøkt å finne ut hva som var best, men ifølge Herdlevær er det vanskelig å trekke frem et tema.

– Mange av oss kjente ikke til hva Statens barnehus faktisk jobber med og hvilken enorm kompetanse de besitter. Det var veldig nyttig for oss. Kripos sitt budskap om samtalemetoder og hvordan vi stiller de rette spørsmålene var også veldig bra. Det samme var krisekommunikasjonen. Jeg vil absolutt si at vi står bedre rustet til å håndtere en overgrepssak i barnehagen etter denne konferansen, sier Linda Herdlevær og trekker frem et viktig sitat som hun har festet seg på minne. (På bildet ser du Mario Ophaug og Heidi Losnedal fra Statens barnehus.) 

– Du skal melde din bekymring og ikke vente til du er sikker. Den tenker jeg er viktig at vi alle har med oss videre.  

Gode tilbakemeldinger

Og tilbakemeldingene fra resten av deltakerne tyder på at innholdet i konferansen traff barnehagefolket. Evalueringen så langt viser stor tilfredshet med konferansen. Blant de som har gitt tilbakemelding opplever deltakerne i stor grad at de har fått økt kompetanse både når det gjelder å se barn som utsettes for vold eller overgrep og ikke minst føler de seg bedre rustet til å vite hvordan de skal snakke med et barn og hva de skal gjøre med et barn de mistenker kan være utsatt for overgrep.  

– Vi er veldig godt fornøyd med den første av i alt fem konferanser. Det stilles krav i den nye rammeplanen til at ansatte skal vite hvordan overgrep kan forebygges og oppdages. Vi vet at dette er et etterspurt tema ute i barnehagene og har derfor valgt å arrangere flere konferanser til høsten, spredt over hele landet, sier prosjektleder i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Vibeke Mæhlum.