Lær deg den viktige samtalen

Lær deg den viktige samtalen

Hvordan stiller du de rette spørsmålene til et barn du mistenker kan være utsatt for overgrep?

Publisert:

Det er blant spørsmålene spesialetterforskerne Kristian Tangen og Tone Davik i Kripos vil gi deg svar på når Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager arrangerer regionale vold- og overgrepskonferanse i Bergen i juni samt Oslo, Trondheim, Stavanger og Bodø høsten 2017.

Under konferansen vil Kripos, Statens barnehus og PBL belyse blant annet følgende spørsmål:

  • Hva er barnehagens rolle og plikter?
  • Kan din barnehage forebygge at barn utsettes for overgrep?
  • Tegn og symptomer på overgrep mot et barn
  • Samtalemetode og åpne spørsmål ved mistanke om vold og overgrep.
  • Hvis et barn i din barnehage utsettes for overgrep – hva gjør du?

Feil spørsmål kan gi feil svar

Kristian Tangen og Tone Davik har mange års erfaring med å avhøre barn, og har god kjennskap til avhørsteknikker som de bruker under tilrettelagte avhør med barn man mistenker kan være utsatt for vold eller overgrep. En del av deres måte å jobbe på vil de dele med barnehageansatte under konferansen.

– Det er helt avgjørende at ansatte i barnehagene vet hvilke spørsmål de skal stille og hvordan de skal spørre barnet. Stiller du feil spørsmål, kan du også få feil svar. Og man skal alltid huske på at barnet er opptatt av å svare det som er «riktig», påpeker Kristian Tangen.

De to mener barnehageansatte har varierende kunnskap om vold og overgrep og en del voksne føler seg ikke trygge nok på å ta den viktige samtalen med et barn som kan være utsatt.

– Det er enormt viktig at de som jobber med barn vet hvordan de skal håndtere en mistanke om vold eller overgrep mot et barn, sier Tone Davik.

Mange barn blir ikke sett

Ifølge Redd Barna kan så mange som mellom 20-35 prosent av alle kvinner og 7-13 prosent av alle menn i Norge ha vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Statistisk sett er det med andre ord stor sannsynlighet for at ett eller flere barn i din barnehage har vært eller i dag utsettes for seksuelle overgrep, uten at du har sett.

Forskning viser også at mange av overgrepene starter allerede i barnehagealder, men avdekkes først mange år senere.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra overgrepsofre som forteller at de har prøvd å si i fra, men ble ikke hørt eller tatt på alvor. Vi voksne må ta ansvar. Vi må tørre å spørre og vi må stille konkrete spørsmål til barnet og vi må være åpne for at overgrep kan skje i alle hjem. For å snu litt på ordtaket, du ser det ikke før du tror det, sier Kristian Tangen.

Mer åpenhet

De siste årene har det vært en stor økning i antall vold i nære relasjoner. Davik tror ikke det er fordi folk er mer voldelig, men fordi det er større åpenhet i samfunnet rundt temaet.

– Den samme åpenheten ser vi ikke når det kommer til seksuelle overgrep. Vi trenger derfor å løfte temaet og få mer kunnskap ut til alle som jobber med barn.