Arrangerer konferanse om vold mot barn

Barn hopper paradis

Arrangerer konferanse om vold mot barn

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager inviterer sammen med Statens barnehus, Kripos og PBL til fem regionale konferanser om overgrep mot barn.

Publisert:

Hver dag utsettes barn for overgrep i Norge – for mange av barna starter overgrepene i barnehagealder. Hvordan kan du se, forebygge og ivareta barna i din barnehage?

Mange blir ikke sett

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er fortsatt et tema det snakkes for lite om. Mange barn helt ned i barnehagealder lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Selv om både barnehagene, barnevernet, politiet og andre samfunnsaktører er blitt mer oppmerksomme på overgrep mot barn, er det dessverre altfor mange barn som går en hel barndom uten å bli sett.

Tema i ny rammeplan

I forslaget til ny rammeplan for barnehager, som etter planen trer i kraft høsten 2017, er det blant annet synliggjort at barnehagens ansatte skal ha et bevisst forhold til, og vite hvordan de kan forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Vibeke Mæhlum i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

– Det er viktig at barnehagene kjenner til både meldeplikten og opplysningsplikten, men for å kunne melde, må du vite når du har en konkret bekymring, sier prosjektleder for overgrepskonferansen, Vibeke Mæhlum.

Forbered deg - uansett

– Vold og overgrep er et veldig vanskelig tema, hvor ingen saker er like. Det vi vet er at jo mer du har forberedt deg på en gitt situasjon, desto bedre er du rustet til å håndtere den om den oppstår i din barnehage, sier, Vibeke Mæhlum.