Inviterer til konferanse om mobbing i barnehagen

Inviterer til konferanse om mobbing i barnehagen

Med kloke og profesjonelle voksne kan barnehagene forebygge utenforskap og stigmatisering. I samarbeid med Partnerskap mot mobbing arrangerer PBL konferanse om dette viktige temaet.

Publisert:

Konferansen vil blant annet belyse alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning.

– De som jobber i barnehagen kan utgjøre en forskjell. Voksne kan forebygge mobbing før det starter, gripe inn dersom det oppstår og følge opp på en måte som forhindrer at det fortsetter, sier dosent Pål Roland, en av foredragsholderne på konferansen.

Settes opp i flere byer

Konferansen er bygd over samme lest som konferansen «Kunsten å møte en bjørn» som Partnerskap mot mobbing arrangerte i desember 2017 på Gardermoen.

– Tilbakemeldingene fra den forrige konferansen var svært gode. Derfor bestemte vi oss for å sette opp konferansen flere plasser i landet. Vi starter med Oslo og Bergen i høst og fortsetter med Tromsø og Trondheim på nyåret, sier prosjektleder Kari Vold jensen i PBL.

Presenterer forskning

Konferansen tar for seg flere aspekter rundt mobbing i barnehagen. Fjell kommune med prosjektet «Trygg i fjell» jobber systematisk med å forebygge og håndtere mobbing. På konferansen vil kommunen dele av sine erfaringer og hvordan de jobber med prosjektet.

Camilla Otterlei er også på programmet. Hun har skrevet boken «Kunsten å møte en bjørn» etter at hun som mor fikk oppleve å ha en sønn som ikke hadde det bra i barnehagen. Camilla skal blant annet si noe om sin kamp for å bli tatt på alvor.

Professor Ingrid Lund skal snakke om holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing. Vi får også treffe Katrine Giæver som er PHD-stipendiat og som forsker blant annet på inkludering og ekskludering i den flerkulturelle barnehagen.

 Se hele programmet og meld deg på konferansen