Flere medlemsmøter om nye krav til bemanning og pedagogandel

Flere medlemsmøter om nye krav til bemanning og pedagogandel

Det var stor interesse for høstens medlemsmøter om de foreslåtte kravene til bemanning og pedagogandel i barnehagene. Nå har PBL satt opp nye møter i januar og februar.

Publisert:

Nye krav til bemanning og pedagogandel kan få store konsekvenser for mange barnehager.

Tidligere i høst avholdt PBL et tosifret antall medlemsmøter der de foreslåtte kravene til bemanning og pedagogisk bemanning i barnehagene var tema. Bildet ovenfor er fra ett av møtene, på Gardermoen i midten av november, der advokat Hans-Are Nyheim deltok fra PBL.

PBL inviterer nå til nye medlemsmøter hvor de foreslåtte kravene blir tema. Møtene som nå er satt opp avholdes i januar og februar. Møtene avholdes andre steder enn i høst.

Må forberede seg på nye krav

Endringene som er foreslått skal etter planen tre i kraft fra 1. august 2018. Men allerede nå må private barnehager forberede seg på ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet krav til pedagogisk bemanning.

Derfor setter PBL opp ytterligere medlemsmøter vinteren 2018, for å bidra til at barnehagene kan være best mulig forberedt.

Tema for møtene vil være

  • Regjeringens forslag til minstenorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Konsekvenser for private barnehager
  • Hva bør barnehagen gjøre for å forberede seg på nye krav?
  • Hvordan kan PBL bistå barnehagen?
  • Hvordan kan barnehagene lokalt jobbe sammen for å påvirke forslagene?

Denne gang besøker PBL til sammen ti steder, i tillegg til at det settes opp et videomøte for medlemmene på nett.

For full oversikt, klikk på lenken nedenfor.