Nye krav til pedagogandel og bemanning – se opptak fra medlemsmøtet på nett

Nye krav til pedagogandel og bemanning – se opptak fra medlemsmøtet på nett

PBL avslutter denne uken en større turné med medlemsmøter om skjerpet pedagognorm og antatt ny bemanningsnorm. 7. februar var det medlemsmøte på nett, og du kan nå se opptak av dette.

Publisert:

For PBL er det viktig at flest mulig av våre medlemmer skal ha muligheten til å delta på medlemsmøter for å få viktig informasjon om aktuelle tema.

I høst og i vinter har vi arrangert en rekke medlemsmøter i store deler av landet. Temaet har vært de skjerpede kravene til pedagogandel, som allerede er vedtatt, og antatt nye normer for grunnbemanningen i barnehagene.

Medlemsmøte på nett

Mer enn 1.100 representanter fra medlemsbarnehagene har deltatt på medlemsmøtene om dette teamet høsten 2017 og så langt i 2018.

PBL ønsker å legge til rette for at enda flere kan få med seg informasjon og rådgiving fra PBL om disse aktuelle og viktige sakene. Derfor arrangerte vi medlemsmøte på nett 7. februar, og gjør nå opptaket tilgjengelig for medlemmene.
Det var Espen Rokkan, leder for juridisk avdeling i PBL, som ledet møte. Møtet ble fulgt av om lag 150 medlemmer.

Se opptak

Tema for møtet var

  • Regjeringens forslag til minstenorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Konsekvenser for private barnehager
  • Hva bør barnehagen gjøre for å forberede seg på nye krav?
  • Hvordan kan PBL bistå barnehagen?
  • Hvordan kan barnehagene lokalt jobbe sammen for å påvirke forslagene?