På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Lær mer om teamarbeid i barnehagen

Å jobbe i team er noe alle snakker om, veldig mange gjør, men som langt fra alle får til. På årets lederkonferanse i Bodø 9.-11. september forteller Tommy Nordang om hvordan man kan lykkes med teamarbeid i barnehagen.

Av: Informasjonsavdelingen     07.08.2012

– Når man skal jobbe i team må man først vite hva det å jobbe i team egentlig handler om. Medarbeiderne må ha et bevisst forhold til å jobbe i team. Og ikke minst må leder vurdere om team en hensiktsmessig måte å jobbe på i forhold til utfordringene i barnehagen. Ofte er det innenfor slike grunnleggende forutsetninger det svikter, sier Nordang (bildet).

Tommy NordangTommy Nordang har bred erfaring innenfor leder- og organisasjonsutviklingsområdet. Med foredraget ”Team og teamarbeid - lykke eller luftslott” deler han sin kunnskap om hvordan man kan jobbe med i team i barnehagen.

– Teamarbeid blir ofte utelukkende sett på som noe positivt, selv om både erfaring og forskning viser at det å jobbe å team ofte ikke svarer til forventningene. Hvorfor det blir feil og hva som er nøkkelen til å lykkes er sentralt i mitt foredrag på lederkonferansen, sier Nordang.

Teamarbeid i barnehagen

Ifølge Nordang har de ansatte i barnehagen et godt utgangspunkt for å jobbe sammen i team.

– Oppgavene i barnehagen er komplekse og krever deling av kompetanse og samarbeid. Samtidig er de ansatte er gjerne allerede gode på å observere og gi veiledning. God relasjonell kompetanse er viktig i alt sosial samhandling. Dette gir barnehagene et godt utgangspunkt for teamarbeid, mener Nordang.

Å jobbe i team må involvere alle og alle i teamet har et ansvar. Nordang fremhever spesielt at assistentene har en viktig rolle hvis man skal få til teamarbeidet i barnehagen.

– Assistentene i barnehagen er de ansatte som har mest kontakt med barna. Å jobbe målrettet med kompetanseheving mot assistenter og skape en forståelse og aksept for at også disse utøver pedagogisk ledelse blir viktig.

Krevende teamledelse

En avgjørende oppgave som leder og teamleder er å skape forståelse blant sine medarbeidere for hvor krevende det er å jobbe i team og bevisstgjøre de ansatte på dette.

– Teamarbeid er komplekst og krever ledelse. Som leder og teamleder i en barnehage må avklare forventninger, skape de riktige holdninger og fremme selvbevissthet rundt medarbeidernes rolle i teamet.

I tillegg til de mer opplagte tingene som å sørge for at medarbeiderne i teamet har en felles forståelse av målene og har forståelse for sin rolle i teamet, er det viktig at teamleder setter på agendaen at deltakerne også har fokus på hva andre har behov for og ønsker, og ikke bare er opptatt av seg selv.

– Det er ikke lett å lage gode team på bestilling. Å jobbe i team er veldig krevende, og handler mye om å gjøre de riktige tingene på de riktige måtene. Men lykkes man, er det ikke en bedre måte å jobbe på! fastslår Nordang.

Årets viktigste møteplass

PBL Lederkonferanse er for mange ledere i PBL-barnehager årets viktigste faglige møteplass. 

På årets program står også retorikkeksperten Elaine Eksvärd, den kjente kommentatoren og tidligere hodejegeren Elin Ørjasæter, Peer Jacob Svenkerud og Paul Otto Brunstad.

Felles for alle foredragsholderne er at de tar lederutfordringene dine på alvor!  

Det sosiale er også vel ivaretatt under konferansen og det er satt av rikelig med anledninger til å treffe kolleger i uformelle omgivelser. 

Klikk her for å se hele programmet til PBL Lederkonferanse.