På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

– Godt arbeidsmiljø er avgjørende for barnehagene

Hva hjelper det med ergonomiske stellebord dersom du ikke trives sammen med kollegene dine?

Av: Informasjonsavdelingen     17.09.2014

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er den største friskvernfaktoren en barnehage kan ha.

Det psykososiale arbeidsmiljøet er kort forklart relasjoner mellom mennesker som jobber sammen. Hvordan påvirker arbeidsplassen de som jobber der? Og hvordan påvirker de ansatte sin arbeidsplass?

– Noe av det som kjennetegner en barnehage er at det meste handler om relasjoner. Ikke bare mellom de ansatte, men også mellom de ansatte, barna og foreldrene deres. Et godt arbeidsmiljø med kvalitet i det relasjonelle er derfor avgjørende for barnehagene, sier Elna Amundsen Wik, rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Både hun og kollega Hanne Kvaløsæter er utdannet førskolelærere med lang erfaring fra barnehage. Sammen jobber de til daglig med å hjelpe barnehager til et best mulig arbeidsmiljø.

Avklarte roller og rutiner

Det er ifølge rådgiverne flere faktorer som bidrar til et godt arbeidsmiljø i en barnehage. En av de viktigste er avklarte roller og rutiner.

– Rollene mellom daglig leder, pedagogisk leder, assistent og fagarbeider må være klare. Hver enkelt ansatt må vite hvilke arbeidsoppgaver de har gjennom dagen. En klar dagsrytme er viktig. Uklare roller og rutiner fører ofte til misforståelser, noe som igjen kan føre til konflikter og et dårlig arbeidsmiljø, sier Hanne Kvaløsæter og legger til:

– Spillereglene må være på plass før spillet begynner!

Hanne Kvaløsæter har i sin masteroppgave analysert arbeidsmiljøet i 48 barnehager og sett på hvilke faktorer som skaper godt arbeidsmiljø i barnehagen.

En annen kritisk suksessfaktor for et godt arbeidsmiljø er at de ansatte har et felles verdigrunnlag og at de jobber sammen mot et tydelig mål. De ansatte må erfare at de har mulighet til å påvirke eget arbeid, at de har støtte fra kollegene sine og at den jobben de gjør er meningsfull og motiverende.

– Det er ledelsen som har det øverste ansvaret for arbeidsmiljøet i barnehagen. Men ifølge arbeidsmiljøloven har også hver enkelt ansatt plikt til å medvirke, understreker Kvaløsæter. 

Gode kolleger gir friske ansatte

Et dårlig arbeidsmiljø kan få store konsekvenser for barnehagen. En av dem er høyt sykefravær. 

– Folk blir rett og slett syke, både fysisk og psykisk av et dårlig arbeidsmiljø. Det kan blant annet gi seg utslag i muskel- og skjelettplager. Støtte fra kolleger og ledelse er den mest helsefremmede faktoren du kan ha i en barnehage. Det hjelper ikke med ergonomiske stellebord dersom du ikke har et godt forhold til kollegene dine, sier Elna Amundsen Wik. 

– En må ha et helhetsyn på hva som fremmer helse; fysiske og psykososiale faktorer må spille sammen, understreker rådgiveren.

Andre konsekvenser er at produktiviteten i barnehagen går ned, høy turnover og dårlig omdømme.

– Et dårlig arbeidsmiljø går dessuten ikke bare ut over de ansatte. Unger er veldig vare for relasjoner. Både ungene og foreldrene deres vil føle seg utrygge dersom de merker at relasjonene mellom de som jobber i barnehagen er dårlig, sier Amundsen Wik.

Høy trivsel = høyt sykefravær?

Det er forsket lite på arbeidsmiljø i barnehager, men en undersøkelse som Utdanningsforbundet gjorde i 2008 synliggjorde et interessant paradoks. Samtidig som sykefraværet var høyt, opplevde de ansatte en høy grad av trivsel og at det de gjorde var meningsfylt. 

– Trivselen skyldtes at de fikk så mye tilbake fra barna og til dels foreldrene deres. Relasjonene blant de ansatte var ikke alltid like bra. Det er enormt viktig at barnehagen ikke lar trivselen som kommer fra samværet med barna bli en hvilepute i forhold til å jobbe med arbeidsmiljøet. De ansatte i barnehagen har krav på solide tilbakemelding også fra sin leder – ikke bare fra ungene, understreker Elna Amundsen Wik. 

Arbeidsmiljøkartlegging

Men hvordan vet man om man har godt eller dårlig arbeidsmiljø? Ifølge rådgiverne i bedriftshelsetjenesten finnes det store variasjoner blant barnehagene. Men felles for dem alle er at de bør kartlegge hvordan situasjonen er.

– Det er ikke slik at det bare er barnehager med et stort åpent miljøproblem som bør gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging. Alle barnehager bør gjøre dette som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Også for å få bekreftet at det de gjør er riktig, understreker Hanne Kvaløsæter.

Sammen med sin kollega gjennomfører hun arbeidsmiljøkartlegginger ute i barnehagene. På bakgrunn av individuelle intervjuer med de ansatte, gjøres det en analyse og det legges frem forslag til tiltak som barnehagen kan jobbe videre med.

Ikke glem oppfølgingen

- Den største feilen mange gjør, er at de gjennomfører en arbeidsmiljøkartlegging som de ikke følger opp. Da er det bedre å la være. I det øyeblikket du gjennomfører en arbeidsmiljøundersøkelse, skaper du også en forventning hos de ansatte. En forventning om at noe skal skje.

– Hvilke type tiltak kan det være snakk om? 

– Det kan være konkrete forslag til hvordan barnehagen bør rydde opp i sine informasjonskanaler og møtestrukturer. Det kan være at de bør avklare roller og arbeidsoppgaver bedre, samt gjennomføre medarbeidersamtaler. For det andre anbefaler vi et kurs i psykososialt arbeidsmiljø, skreddersydd basert på de utfordringene i den aktuelle barnehagen, opplyser Hanne Kvaløsæter.

PBL Bedriftshelsetjeneste

PBL Bedriftshelsetjeneste kan blant annet bidra med:

  • Arbeidsmiljøkartlegging
  • Lederveiledning
  • Rådgivning
  • Kurs
  • Konflikthåndtering

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med oss på telefon 75 56 67 40 eller e-post bedriftshelsetjeneste@pbl.no.

Klikk her for å lese mer om PBL Bedriftshelsetjeneste og deres tilbud.