På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Slik skal øremerkede midler til flere pedagoger fordeles

Regjeringen har bevilget øremerkede midler for å øke andelen pedagoger i barnehagene. Torsdag presenterte direktoratet sitt forslag til hvordan midlene skal fordeles til barnehagene.

Av: Informasjonsavdelingen     11.05.2017

Utdanningsdirektoratet foreslår en forskriftsbestemmelse om tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager, der det oppgis én sats for store barn (3-6 år) og én sats for små barn (0-2 år).  

Forslaget til regler er nå ute på høring med svært kort høringsfrist, allerede 1. juni.

Endringene skal tre i kraft 1. august.

Tilskuddssatsene fastsettes nasjonalt. Satsene er beregnet til å være 1.199 kroner for store barn og 2.158 kroner for små barn.

Ettersom dette er satser per år, utgjør satsene for 2017 fem tolvtedeler av disse satsene. Det vil si 500 for store barn og 899 for små barn i 2017.

Med i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2017, som ble lagt frem litt tidligere torsdag formiddag, bekreftet regjeringen satsingen med øremerkede midler til flere pedagoger.

– Det er positivt at det nå kommer øremerkede midler til flere pedagoger, både til barnehager som fra før har en høyere pedagogandel enn normen i sektoren og de som ikke har det, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL mener flere pedagoger er et svært viktig tiltak i arbeidet med å øke kvaliteten i barnehagene, til beste for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.

Regjeringen har også varslet at den vil skjerpe kravet til antall pedagoger, slik at flere av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere.

44 prosent barnehagelærere

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 små barn og én pedagogisk leder per 14-18 store barn.

Regjeringens satsing innebærer at andelen barnehagelærere skal økes fra 38 prosent i dag til 44 prosent.

– Satsene per barn er ikke høye, men dette er de midlene som er til disposisjon nå. Satsene reflekterer kostnadene ved å erstatte ufaglært arbeidskraft med barnehagelærere, dog uten at merkostnadene ved planleggingstid til pedagoger er hensyntatt. Det er derfor en sak vi vil følge opp overfor arbeidstakerorganisasjonene.

Les mer: Øremerkede midler til flere pedagoger
Les mer: Regjeringen skjerper kravene til antall pedagoger