På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Rutiner for bruk og oppbevaring av medisiner

Det er viktig å ha gode rutiner for legemiddelhåndtering i barnehagen. Her finner du veiledning og forslag til avtaler om medisinering av barn.

Av: Informasjonsavdelingen     08.03.2012

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i fellesskap kommet med nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering. Her gis det råd om hvordan håndtering av legemidler kan foregå i barnehagen.

Tilpasses etter behov

Skjemaene som er utarbeidet kan benyttes for oversikt over medisiner, utlevering av medisiner og mottak av medisiner fra foresatte. Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov.

Barnehagene må selv vurdere om skjemaene og avtalene oppfyller deres behov, og gjøre eventuelle tilpasninger av disse.

Trykk på lenkene for å gå til rutiner og skjemaer:

Ansvarslinjer
Skjema for rutiner
Avtaleskjema
Skjema for medisinoversikt
Skjema for mottak av medisin fra foresatte
Skjema for utlevering av medisiner

Alle dokumentene kan også lastes ned direkte på Kunnskapsdepartementets nettsider.