På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Oppfordrer til bruk av nasjonale rutiner

Nye nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering gir barnehagen veiledning og forslag til avtaler om medisinering av barn.

Av: Informasjonsavdelingen     08.03.2012

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har tidligere utgitt et rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning som beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler.

Nå har departementene i fellesskap kommet med nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering. Her gis det råd om hvordan håndtering av legemidler kan foregå i barnehagen.

– Dette er flott at det har kommet nasjonale rutiner for håndtering av legemidler. Dette er noe vi jevnlig får spørsmål fra barnehagene om og noe det helt klart er behov for, sier Arne M. Myrland i PBL.

Tilpasses etter behov

Skjemaene som er utarbeidet kan benyttes for oversikt over medisiner, utlevering av medisiner og mottak av medisiner fra foresatte. Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov.

– Barnehagene må selv vurdere om skjemaene og avtalene oppfyller deres behov, og gjøre eventuelle tilpasninger av disse, presiserer Myrland.

Trykk på lenkene for å gå til rutiner og skjemaer:

Ansvarslinjer

Skjema for rutiner

Avtaleskjema

Skjema for medisinoversikt

Skjema for mottak av medisin fra foresatte

Skjema for utlevering av medisiner

Alle dokumentene kan også lastes ned direkte på Kunnskapsdepartementets nettsider.