På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Satt i gang nye analyser av barnehagesektoren

PBL jobber med to ulike analyser som skal gi ny og viktig kunnskap om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

Av: Informasjonsavdelingen     11.05.2017

Resultater fra de to analysene vil bli presentert på PBLs landsmøte på Gardermoen 29. og 30. mai.

Ennå ikke meldt deg på? Mer informasjon om landsmøtet her.

Det er konsulentselskapene Rambøll og Agenda Kaupang som gjennomfører analysene på oppdrag fra PBL:

· Rambøll undersøker byggekostnadene per heltidsplass i private og kommunale barnehager.

· Agenda Kaupang undersøker forskjeller i finansiering mellom private og kommunale barnehager etter innføringen om lov om økonomisk likeverdig behandling i 2004.

I forbindelse med oppdraget som Rambøll jobber med vil en del barnehager motta en spørreundersøkelse. PBL oppfordrer barnehagen som mottar slik henvendelse om å svare på de aktuelle spørsmålene. 

Sammen vil de to analysene bidra til å synliggjøre samfunnsøkonomiske konsekvenser av de mange private barnehagene i Norge. PBL jobber i den forbindelse også med andre oppdrag som skal belyse dette temaet.