På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Lyttet til innspill fra PBL - trakk regneeksempel fredag

Et regneeksempel fra Kunnskapsdepartement, publisert på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, har bidratt til at private barnehager feilaktig har fått krav om flere millioner kroner i tilbakebetaling av tilskudd for 2011. Fredag ble eksempelet trukket tilbake.

Av: Informasjonsavdelingen     29.06.2012

Dermed har innspillene fra private barnehager og Private Barnehagers Landsforbund ført til at en rekke kommuner må gjøre nye etterberegninger av tilskudd for 2011.

Det var en ny måte å beregne barnehagegruppene på i kommunale barnehager som har gitt private barnehager tilbakebetalingskrav på titalls millioner kroner.

Ved å blåse opp antall småbarnsplasser fikk kommunene flere oppholdstimer å dele de kommunale driftsutgiftene på. Slik reduseres – i alle fall på papiret – kostnadene per barnehageplass og dermed også tilskuddene til de private barnehagene.

Les også: Krever strakstiltak mot ny tellemåte i kommunene

Onsdag og torsdag denne uken tok PBL problematikken opp med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, etter innspill og tilbakemeldinger fra medlemsbarnehagene.

Fredag trakk Utdanningsdirektoratet regneeksempelet fra sine nettsider og slår samtidig ettertrykkelig fast (se bilder under):

"Kommunen må i sin beregning av nye tilskuddssatser ta hensyn til alderssammensettingen i den kommunale barnehagen, herunder om barna er plassert i småbarnsavdeling eller storbarnsavdeling."

Direktoratet skriver også:

"Vi er gjort kjent med at eksempelet knyttet til etterjustering av tilskudd har ført til en utilsiktet praksis i enkelte kommuner. På bakgrunn av dette er eksemplet fjernet fra våre hjemmesider."

PS! I et brev sendt til medlemsbarnehagene ber PBL om informasjon om hvilke kommuner som har beregnet barnegruppene etter feil metode - for raskt å kunne gå i dialog med kommunene om oppretting av de feilaktige tilbakebetalingskravene.