På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Krever strakstiltak mot ny tellemåte i kommunene

En ny måte å beregne barnegruppene på i kommunale barnehager har gitt private barnehager tilbakebetalingskrav på mange titalls millioner kroner. Totalt urimelig, mener PBL. Denne uken har PBL tatt problemet opp med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Av: Informasjonsavdelingen     28.06.2012

I forbindelse med denne vårens etterjustering av kommunale tilskudd for 2011, har det åpenbart seg et nytt og alvorlig problem knyttet til finansieringssystemet og kommunenes beregning av tilskudd til private barnehager.

Møter med Udir og KD denne uken

Etter at Private Barnehagers Landsforbund ble oppmerksom på konsekvensene av de nye tellerutinene i enkelte kommuner, har saken hatt topp prioritet i PBL.

Onsdag presenterte PBL problemet for de ansvarlige i Utdanningsdirektoratet. Torsdag la PBL frem samme sak for Kunnskapsdepartementet.

– Jeg oppfatter at PBL, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har lik forståelse av dette. De virker å ta problemet på alvor og vi er lovet en rask tilbakemelding. Dette er en svært alvorlig sak som det umiddelbart må ryddes opp i. Det har vi gitt klart uttrykk for i møtene denne uken, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Blåser opp småbarnsplassene

Problemet er at flere kommuner i tilskuddsberegningene opererer med urimelig mange småbarnsplasser, i forhold til storbarnsplasser. Dette ved å telle barna som småbarn hele det året de fyller tre år, selv om de normalt flyttes over til storbarnsgruppen i årets fem siste måneder.

Slik blåser kommunene opp antall småbarnsplasser noe som gir flere oppholdstimer å dele de totale driftskostnadene i kommunale barnehager på – og dermed også lavere tilskudd til private barnehager.

Den nye tellemåten ser de siste ukene ut til å ha spredt seg som ild i tørt gress. PBL kjenner til et titalls kommuner som har benyttet den nye tellemåten. Bakgrunnen er et regneeksempel fra Kunnskapsdepartementet som Utdanningsdirektoratet har publisert på sine nettsider, hvor denne praksisen legitimeres.

Ber barnehager som er rammet ta kontakt

Mange barnehager er rammet knallhardt, med krav om tilbakebetaling av flere millioner kroner i 2011-tilskudd, samtidig som tellemåten også får konsekvenser for 2012 og kommende år.

PBL krever nå at regneeksempelet umiddelbart trekkes tilbake – og at direktoratet rykker ut med en melding hvor de tar avstand fra og avvikler den praksisen som brer om seg i Kommune-Norge.

PBL ber barnehager i kommuner som har praktisert den nye og omstridte regnemåten - eller der barnehager mistenker at kommunen har brukt denne - å ta direkte kontakt med PBL, slik at PBL får fullstendig oversikt over omfanget av problemet.