På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Derfor får private barnehager i Røyken etterbetalt 6 mill. kroner

Mange barnehager mottar i disse dager etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av kommunalt tilskudd for 2011. De private barnehagene i Røyken kommune får etterbetalt 6 millioner kroner. Men veien dit har vært lang og kronglete.

Av: Informasjonsavdelingen     14.06.2012

- Det er kjempebra at tilskuddene blir riktige til slutt. Men det har tatt lang tid. Og uten det arbeidet som er lagt ned av oss i barnehagene og av PBL hadde vi ikke fått dette til, sier daglig leder Aina Wøien i Nærsnes kystbarnehage.

26. januar publiserte Private Barnehagers Landsforbund analysen av kommunens tilskuddsberegninger for 2011. Analysen ble sendt til kommunen, med kopi til barnehagene og resulterte i medieoppslag i lokalavisen Røyken og Hurum Avis 6. februar.

PBL antydet 6,8 mill.

Analyserapporten og følgebrevet – som også er publisert her på pbl.no – er et resultat av arbeidet i prosjekt Likebehandling 2011.

I materialet som ble sendt ut, antydet PBL at de private barnehagene i kommunen samlet hadde fått 6,8 millioner kroner for lite i tilskudd i 2011. 

I løpet av vinteren og våren har det vært jevnlig kontakt mellom kommunen og de private barnehagene.

- Vi i de private barnehagene har hatt et stort trykk på denne saken hele perioden. Denne uken kom gjennombruddet, forteller Wøien.

- La seg flate

For 6. juni sendte kommunen et brev til PBL, med svar på de elementene som ble tatt opp i januar. I all hovedsak gjelder det kostnadsposter som ikke var tatt med i kommunens grunnlag for 2011-tilskudd, samt kostnader som var budsjettert urealistisk lavt.

Denne uken, den 11. juni, presenterte kommunen dette overfor barnehagene. 14. juni omtalte Røyken og Hurum Avis saken (se faksimile under).

Konsekvensen av de endringene som kommunen nå må gjøre er en samlet merutbetaling til private barnehager på om lag 6 millioner kroner. I tillegg har justeringene allerede fått betydning for 2012-satsene – som jo også danner presedens for kommende år.

- Administrasjonen i kommunen var meget ydmyk og la seg langflate for de feilene som de har gjort. De er klar på at det nå ønsker å bedre sine rutiner, opplyser Wøien.

Viktig styrernettverk

- Hvordan har dere jobbet lokalt for å få på plass de riktige tilskuddene?

- Et viktig grep er styrernettverket vårt med styrere fra tolv av barnehagene. Vi har skrevet brev, sendt klager, hatt møter og holdt på. All korrespondanse er også sendt i kopi til politikerne. Vi har brukt lokalavisen som har hatt mange gode artikler. Og vi driver jevnlig og systematisk informasjonsarbeid mot foreldre, ansatte, politikere og andre grupper. I tillegg har vi engasjert styrene våre som har bidratt med uvurderlig kompetanse.

- Hvilken betydning har analysearbeidet som PBL har gjort hatt i Røyken?

- Det har vært helt avgjørende. Analysen fra prosjektet til PBL har vært utløsende for hele prosessen.

Sier daglig leder Aina Wøien i Nærsnes kystbarnehage.