På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Hva mener foreldrene egentlig om din barnehage?

Mål foreldrenes tilfredshet med barnehageundersøkelsen fra EPSI Norge – og sammenligne barnehagens resultater med de nasjonale barnehageresultatene.

Av: Informasjonsavdelingen     05.07.2013

I samarbeid med PBL tilbyr EPSI Norge enkeltbarnehager å måle foreldretilfredsheten i sin barnehage.

Forbedring og markedsføring

Brukerundersøkelser kan gi svært verdifull informasjon om foreldrenes tilfredshet ved barnehagen. Det er et viktig verktøy i forbedringsarbeidet i barnehagen. Hva er foreldrene fornøyde med? På hvilke områder bør vi forbedre kvaliteten i vår barnehage?

Last ned plakat om barnehageundersøkelsen her!

Med den etablerte barnehageundersøkelsen til EPSI Norge får din barnehage en unik innsikt i hva foreldrene mener om ulike sider ved barnehagen. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med PBL og eksperter hos EPSI, et av landets ledende miljøer innen uavhengige kundetilfredshetsanalyser.

Mange fordeler med EPSI

EPSI gjennomfører årlig en større nasjonal barnehageundersøkelse, som publiseres i november hvert år. Den gjør det mulig å sammenlikne resultater for den enkelte barnehage med det nasjonale snittet til både private og kommunale barnehager helt ned på spørsmålsnivå. Det er når resultatene ses i en sammenheng at tallene virkelig får en verdi.

Les mer om EPSI Norge her.

Ønsker din barnehage å gjennomføre denne foreldreundersøkelsen i regi av EPSI? Eller har dere spørsmål om barnehageundersøkelsen? Vennligst ta kontakt med EPSI på e-post barnehage@epsi-norway.org.

Hvorfor barnehageundersøkelsen til EPSI Norge?

·   Faglig høy kvalitet. EPSI er en seriøs, uavhengig og ekstern aktør. Den såkalte EPSI-modellen er testet over mange år og sikrer barnehagen en anerkjent undersøkelse av høy faglig kvalitet.

·   Trygt for foreldrene. Undersøkelsen er nettbasert og EPSI ivaretar foreldrenes anonymitet. Det sikrer barnehagen ærlige og uparfymerte tilbakemeldinger.

·   Enkelt for barnehagen. Barnehagen sender foreldrenes e-postadresser til EPSI, som så vil stå for gjennomføringen av undersøkelsen. Dermed slipper barnehagen selv å administrere datainnsamling og analysearbeid.

·   Sammenligning. Utbyttet av brukerundersøkelsen øker når barnehagen kan sammenligne med nasjonale resultater. Det gir dypere innsikt, bedre forutsetninger for forbedringer og spennende muligheter med tanke på markedsføring av egne resultater.

·   Eksklusiv rapport. Hver barnehage mottar en egen rapport med barnehagens resultater, samt uredigerte åpne svar og generelle tilbakemeldinger. Her er barnehagens resultater sammenstilt med bransjesnittet for private og kommunale barnehager.

Resultatene per barnehage vil bli gjort tilgjengelig for barnehagen innen fire uker etter at de nasjonale resultatene er publisert i midten av november.

– Vi anbefaler våre medlemsbarnehager å måle tilfredsheten i deres barnehage ved jevne mellomrom. Hva er foreldrene fornøyde med? Hva er de mindre fornøyde med? Dette er viktig kunnskap, særlig nå som de fleste barnehagene driver i et marked med stor konkurranse. EPSI har et spennende og godt produkt som vi håper mange medlemsbarnehager vil benytte seg av, sier kommunikasjonsdirektør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

EPSI: – Veldig spennende

Siden 2009 har EPSI Norge målt foreldrenes tilfredshet med barnehagene, på nasjonalt nivå. Resultatene for private og kommunale barnehager sammenstilles årlig med resultater fra andre bransjer.

Undersøkelsene – som EPSI Norge viderefører – har dokumentert at foreldrene samlet er meget tilfreds med norske barnehager.

Last ned plakat om barnehageundersøkelsen her!

Fredrik Høst i EPSI Norge ser frem til en ny runde med målinger som setter fokus på foreldrenes opplevelser.

– Vi vet at det krever mot for å la seg vurdere av foreldrene på denne måten, men det er viktig å la seg bli målt og veid. Erfaringen så langt er at foreldrene er konstruktive i sin evaluering. Deltakelsen er meget god, og inntrykket er at foreldrene ser på dette som en god måte å gi tilbakemelding på. Barnehagene har over lengre tid dokumentert gode resultater og det vil være spennende å se hvordan dette vil utvikle seg fremover, sier Høst.

Ønsker din barnehage å gjennomføre denne foreldreundersøkelsen i regi av EPSI? Eller har dere spørsmål om barnehageundersøkelsen? Vennligst ta kontakt med EPSI Norge på e-post barnehage@epsi-norway.org.