På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Slik fordeles OU-midlene til barnehagene i PBL-A

Styret for OU-fondet var nylig samlet for å fordele nye midler fra opplærings- og utdanningsfondet i PBL-A. – Tiltakene som får støtte må omfatte alle ansatte i barnehagen. I tillegg må det dokumenteres at barnehagen får betydelig faglig utbytte av ressursene de skal bruke.

Av: Informasjonsavdelingen     05.03.2010

Det opplyser styret for opplærings- og utviklingsfondet som er en del av hoved- og hovedtariffavtalen for Private Barnehagers Landsforbund – arbeidsgiverseksjonen (PBL-A).

Onsdag 3. mars var de samlet i Bodø for å gå gjennom barnehagenes søknader om støtte fra OU-fondet. Denne gang var det søkt om støtte til 17 forskjellige tiltak. Det ble gjort vedtak om støtte til 9 av tiltakene. Barnehagene vil bli informert i løpet av måneden.

Støtter ikke studieturer

Styret for OU-fondet består av Vigdis Sandmo Eriksen fra Utdanningsforbundet (f.v. på bildet under), Berit Edvardsen fra PBL-A, Unni Førrisdal fra Delta og Else Sandberg fra Fagforbundet.

- Vi har diskutert oss gjennom alle søknadene og kommet frem til hvilke tiltak som skal motta støtte i denne runden. For oss er det viktig at barnehagene kan vise at de får mye ut av pengene de skal bruke. For eksempel ved at flere barnehager går sammen om å invitere foredragsholdere til et område, opplyser fondsstyret.

- Det er kommet inn enkelte søknader til støtte til studieturer til utlandet. I henhold til retningslinjene er dette tiltak som OU-fondet ikke støtter. Det gis heller ikke støtte til utdanning og videreutdanning, legger styret til.

For mer informasjon om OU-fondet, se hoved- og hovedtariffavtalen 2008-2010, side 77-79.

Informerer om avtalen

Et nytt tiltak som vil bli delvis finansiert av gjennom OU-midlene, er informasjonsmøter om hoved- og hovedtariffavtalen. Infomøtene planlegges gjennomført til høsten, og vil være et samarbeid mellom PBL-A og arbeidstakerorganisasjonene.

- Er det vanskelig for fondsstyret å bli enige om tildelingene?

- Det går stort sett veldig bra, sier Sandberg fra Fagforbundet.

- Så lenge vi har gode retningslinjer i forhold til hva fondet skal støtte, går prosessen rundt tildeling veldig greit, utfyller Sandmo Eriksen fra Utdanningsforbundet.

PS! OU-fondet bygges opp med innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL-A og alle ansatte i barnehagene.