På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Streiken i kommunene over – nå starter forhandlingene for private barnehager

Onsdag var de kommunale barnehagene i drift igjen, etter streiken som lammet dem i 13 dager. Nå forbereder Private Barnehagers Landsforbund oppgjøret for de 1.582 barnehagene i PBL-A. Mandag starter forhandlingene.

Av: Informasjonsavdelingen     07.06.2012

Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) møter arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta i tarifforhandlingene.

1.582 barnehager - 22.000 ansatte

Det skal forhandles om ny hoved- og hovedtariffavtale for medlemsbarnehagene i PBL-A.

1.582 barnehager er i dag tilsluttet PBL-A. I disse barnehagene jobber det mer enn 22.000 ansatte.

Det knytter seg nå stor spenning til utfallet av forhandlingene. Som kjent endte oppgjøret i kommunal sektor med konflikt og en 13 dager lang streik før partene kom til enighet.

– Det ble et oppgjør som ble dyrere enn antatt. Ettersom kostnadene i kommunale barnehager er grunnlaget for tilskudd til barn i private barnehager, må naturligvis tilskuddene til private barnehager gå opp tilsvarende økningene i lønns- og personalkostnadene til de ansatte i kommunale barnehager, konstaterer administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund.

Økonomisk forskjellsbehandling

Den store utfordringen foran ethvert oppgjør for private barnehager, er den systematiske og vedvarende forskjellsbehandlingen av private og offentlige barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

I tråd med finansieringssystemet er private barnehager kun sikret 91 prosent (92 prosent fra august) av de inntektene som en kommunal barnehage mottar. Samtidig er det i mange regioner stor kamp om arbeidskraften barnehagene imellom.

- Stat og kommune har sin struktur på lønnsoppgjøret. Private barnehager leverer ifølge alle kjente nasjonale undersøkelser et minst like bra tilbud som kommunale barnehager. Det til tross for at de mottar lavere offentlig tilskudd per barn, påpeker Olsen – og legger til: 

- Vi må i de kommende forhandlingene sørge for å få en profil som sikrer at denne utviklingen kan fortsette.

Behandlet i styremøte

Denne uken er de kommende tarifforhandlingene vært behandlet på styremøte i Private Barnehagers Landsforbund.

Styreleder Linda D. Øygarden sier dette om diskusjonene i styret:

– Styret i PBL har signalisert til forhandlingsutvalget i PBL at vi spesielt må sørge for å være konkurransedyktige med tanke på rekruttering av pedagoger. Det er en utfordring fordi private barnehager normalt mottar lavere tilskudd enn de kommunale barnehagene i samme kommune.

Mandag starter forhandlingene. Foruten mandag er fredag 15. juni satt av til forhandlingene i PBL-A.