På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 

PBL gir medlemsbarnehagene råd og veiledning i alle typer spørsmål knyttet til drift av barnehager, rådgiving om forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt veiledning og råd om tariffavtalen.

PBL har dessuten utviklet en rekke produkter og tjenester skreddersydd for private barnehager.

Klikk her for innmelding.

PBL inngår sentrale tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. PBLs hoved- og hovedtariffavtale omhandler blant annet lønn, permisjonsvilkår, arbeidstidsbestemmelser, pensjonsavtaler og forsikring.

Hoved- og hovedtariffavtale

PBL har egen hoved- og hovedtariffavtale med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, og Delta. I tillegg har PBL hoved- og lederavtale for daglige ledere med fagforeningen Lederne.

Råd om barnehagedrift

Vi gir medlemmene råd og veiledning om tema som budsjett, regnskap og økonomi, foreldrebetaling, forsikring, HMS, media og markedsføring, opptak av barn, politikk, selskapsform og vedtekter, tilskudd til drift, samt tilsyn og godkjenning.

Råd om tariffavtale og arbeidsgiverspørsmål

• PBLs hoved- og hovedtarifftariffavtaler
• Lover og regler som berører arbeidsforhold
• Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen
• Ansettelsesavtaler
• Stillingsinstrukser

Juridisk rådgivning og bistand

Alle medlemmer kan få rådgivning og tilbud om bistand fra PBLs jurister.

Rådgivning om tilskudd

PBL gir råd i forbindelse med kommunale tilskudd, etterprøving av kommunenes beregning av tilskudd og hjelper medlemsbarnehagene med å få de kommunale tilskuddene de har krav på.

Krisekommunikasjon og mediehåndtering

PBL gir råd om mediehåndtering og bistår barnehager i krisesituasjoner.

Forsikringer etter hovedtariffavtalen

Forsikringene gruppeliv, yrkesskade og AFP (avtalefestet pensjon) reguleres av PBLs tariffavtale. PBL har et eget forsikringskontor som kun jobber med medlemsbarnehagene og som sørger for at PBL-medlemmene har gode forsikringer til riktig pris.

Avtalefestet pensjon

PBL har Norges billigste AFP-ordning.

Produkter og tjenester

Tilgang på fordelaktige produktavtaler, tjenester og forsikringer.

Kurs, konferanser og utdanning

Eksklusiv tilgang på PBL Lederkonferanse, samt medlemspris på en rekke spennende kurs og konferanser.