På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 

Medlemskap i PBLs arbeidsgiverseksjon, PBL-A, gir barnehagen full tilgang på all rådgivning og alle tjenester.

Som barnehagenes arbeidsgiverorganisasjon inngår PBL-A sentrale tariffavtaler. PBL-A bistår også barnehagen i saker mellom barnehagen som arbeidsgiver og barnehagens arbeidstakere.

Hoved- og hovedtariffavtale

Arbeidsgiverseksjonen har egen hoved- og hovedtariffavtale med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, og Delta. I tillegg har PBL-A hoved- og lederavtale for daglige ledere med fagforeningen Lederne.

Barnehager som er medlem av PBL-A er omfattet av hele tariffavtalen, som omhandler blant annet lønn, permisjonsvilkår, arbeidstidsbestemmelser og forsikringer.

Utvidet rådgivning

I tillegg til rådgivning om barnehagedrift, får PBL-A medlemsbarnehager råd og veiledning om:
• PBL-As tariffavtaler
• Lover og regler som berører arbeidsforhold
• Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen
• Ansettelsesavtaler
• Stillingsinstrukser

Fri advokathjelp

PBL-A medlemmer har fri advokathjelp også i forbindelse med spørsmål om arbeidsgiverforhold, herunder tolkning av
tariffavtalene.

Forsikringer etter hovedtariffavtalen

Medlemmer av PBL-A får en rimelig og skreddersydd forsikring for barnehagen.

Avtalefestet pensjon

PBL-A har Norges billigste AFP-ordning.

Produkter og tjenester

Tilgang på alle produkter og tjenester, inkludert PBL Regnskapstjenester.

Redusert deltakeravgift på utvalgte kurs

Medlemmer av PBL-A ekstra rabatt på deltakeravgiften ved deltakelse på HMS-kurs, juridiske kurs og andre utvalgte kurs.