På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 

Visste du at Private Barnehagers Landsforbund er en organisasjon som eies og kontrolleres av de private medlemsbarnehagene?

PBLs primære mål er å hjelpe medlemsbarnehagene med alt som har med drift av barnehagen å gjøre.

Politisk arbeid

Private Barnehagers Landsforbund er en interesseorganisasjon som jobber tett opp mot landets styrende organer. Jo flere barnehager som slutter seg til, jo sterkere blir vi i jobben for å bedre rammevilkårene for din barnehage. Dette er en omfattende og tidkrevende jobb som har gitt gode resultater.

Hva får du som medlem?

Medlemmer av Private Barnehagers Landsforbund kan henvende seg til PBL for å få råd og veiledning om drift av barnehager.

Råd og veiledning rundt budsjett, regnskap og økonomi, foreldrebetaling, forsikring, HMS, media og markedsføring, opptak av barn, politikk, selskapsform og vedtekter, tilskudd til drift, samt tilsyn og godkjenning, dekkes fullt ut av medlemskontingenten.

Juridisk rådgivning

Alle medlemmer kan få bistand fra PBLs jurister vedrørende drift av barnehager. Rådgivningen omfatter alle typer spørsmål og problemstillinger av juridisk karakter knyttet til drift av barnehage, bortsett fra arbeidsgiverforhold.

Rådgivning om økonomi

PBL gir råd i forbindelse med kommunale tilskudd, etterprøving av kommunenes beregning av tilskudd og hjelper medlemsbarnehagene med å få de kommunale tilskuddene de har krav på.

Krisekommunikasjon og mediehåndtering

PBL gir råd om mediehåndtering og bistår barnehager i krisesituasjoner. 

Produkter og tjenester

Tilgang på fordelaktige produktavtaler, tjenester og forsikringer, med unntak av PBL Regnskapstjenester. 

Kurs, konferanser og utdanning

Eksklusiv tilgang på PBL Lederutdanning og PBL Lederkonferanse, samt medlemspris på en rekke spennende kurs.

Markedsføring av din barnehage

Alle medlemmer kan gratis markedsføre barnehagen i Barnehagesøket på Norges mest leste barnehagenettsted, barnehage.no. Her kan også barnehagen ubegrenset annonsere for ledige stillinger og ledige barnehageplasser. 

Medlemsmagasinet barnehage.no

Alle medlemmer får tilsendt medlemsmagasinet barnehage.no. Magasinet informerer om det som rører seg i barnehagesektoren og spesielt i våre medlemsbarnehager.

Innmelding

Vil du melde deg inn nå, er det bare å fylle ut innmeldingsskjemaet. Din barnehages medlemskap er bare noen få tastetrykk unna.

Trenger du mer informasjon om Private Barnehagers Landsforbund kan du ringe oss på telefon 75 55 37 00.