På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Økonomiforskrift til barnehageloven Info

FOR-2012-11-30-1108 Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven).

Les mer

Rundskriv til forskrift om likeverdig behandling Info

Her er en orientering fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private barnehager. Denne veilederen er et viktig verktøy for private barnehager, kommuner og andre når kommunene fra 2011 blir tillagt et helhetlig ansvar for finansier

Les mer

Forskrift om næringsmiddelhygiene Info

FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene

Les mer

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Info

Her kan du laste ned Helsetilsynets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veilederen er tenkt å være et hjelpemiddel for de som er berørt av forskriften og kan brukes som et verktøy, men ikke som en fullgod fasit.

Les mer

Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste Info

Klikk på lenken for å lese:Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.  

Les mer

Rundskriv om skjønnsmidler Info

Her kan du laste ned Kunnskapsdepartementets rundskriv om skjønnsmidler. Skjønnsmidlene består i grove trekk av kompensasjon for kommunens merutgifter knyttet til barnehager som var i drift ved utgangen av 2003, samt kompensasjon for aktivitetsvekst i årene som følger. Midlene skal bidra til å sikre

Les mer

Kjønnslemlestelsesloven Info

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse.

Les mer

Lov om barn og foreldre (barnelova) Info

Lov om barn og foreldre (barnelova).

Les mer

Forskrift om tuberkulosekontroll Info

FOR 2002-06-21 nr 567: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Les mer

Barnevernloven Info

Lov om barneverntjenester (barnevernloven).

Les mer

1 2 3 4 5 Neste