På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Utdanning, kurs og konferanser

PBL tilbyr et bredt utvalg kurs, konferanser og utdanninger. Aktivitetskalenderen gir en oppdatert oversikt over aktuelle aktiviteter.

For å kunne tilby en godt barnehagetilbud er enhver barnehage avhengig av dyktige og engasjerte medarbeidere. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og helt avgjørende for kvaliteten på tilbudet.

Med omfattende utdannings-, kurs- og konferansevirksomhet ønsker Private Barnehagers Landsforbund å bidra til at barnehagene kan tilføre eiere, styremedlemmer og ansatte viktig kompetanse og slik styrke kvaliteten i barnehagesektoren.

Ved hjelp av Aktivitetskalenderen kan barnehagene holde seg løpende oppdatert om utdanning, kurs og konferanser som PBL arrangerer.

PBLs katalog over kurs, konferanser og utdanning presenterer sesongens aktiviteter og aktuelle foredragsholdere.