På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Vikarer må også legge frem politiattest Info

Har du ansatt noen i vikariat i mer enn to uker i sommer, skal arbeidstakeren legge frem politiattest.

Les mer

Syk under ferie i utlandet Info

Det er store forskjeller på rett til sykepenger om en ansatt blir syk under ferien i eller utenfor EØS-området.

Les mer

Kan en sykmeldt arbeidstaker reise til utlandet? Info

Ansatte som mottar sykepenger kan ikke reise til utlandet uten godkjennelse fra arbeidsgiver eller Nav. Ved uttak av ferie i sykmeldingsperioden, kan arbeidstakeren fritt reise.

Les mer

Retten til sykepenger kan bortfalle Info

Fra 1. mai plikter som hovedregel alle sykmeldte å være helt eller delvis tilbake i jobb innen åtte uker. Hvis ikke, risikerer den ansatte å miste sykepengene.

Les mer

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli Info

Det er gjort flere endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra i dag 1. juli. Flere av endringene vil berøre barnehagesektoren.

Les mer

Advarsel til en ansatt - når og hvordan? Info

Har du en arbeidstaker som har en atferd som ikke er ønskelig i arbeidsforholdet? Muntlig eller skriftlig ­advarsel kan gis som et signal på uønsket atferd.

Les mer

Her er reglene for fri i påsken Info

Mange barnehager holder stengt i den stille uke i påsken. Da må arbeidsgiver og arbeidstaker avtale hvordan disse fridagene skal tas ut.

Les mer

Rettigheter ved avspasering og overtid Info

Kan en arbeidstaker kreve avspasering på en bestemt dag? Og hva skjer om en arbeidstaker er syk på avspaseringsdagen?

Les mer

Svangerskapspenger – når arbeidsplassen kan utgjøre en helsefare Info

Selv om en gravid arbeidstaker er frisk og arbeidsfør, kan helsen til barnet gjøre det vanskelig å være i jobb. Da kan hun ha rett på svangerskapspenger. 

Les mer

Varsel om politisk streik 28. januar Info

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet politisk streik 28. januar fra klokken 14.00 til 16.00. Markeringen er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Her er noen råd om hvordan barnehagen bør forholde seg.

Les mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste