På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Retten til sykepenger kan bortfalle Info

Fra 1. mai plikter som hovedregel alle sykmeldte å være helt eller delvis tilbake i jobb innen åtte uker. Hvis ikke, risikerer den ansatte å miste sykepengene.

Les mer

Arbeidsmiljøloven endres 1. juli Info

Det er gjort flere endringer i arbeidsmiljøloven som berører barnehagene.

Les mer

Advarsel til en ansatt - når og hvordan? Info

Har du en arbeidstaker som har en atferd som ikke er ønskelig i arbeidsforholdet? Muntlig eller skriftlig ­advarsel kan gis som et signal på uønsket atferd.

Les mer

Her er reglene for fri i påsken Info

Mange barnehager holder stengt i den stille uke i påsken. Da må arbeidsgiver og arbeidstaker avtale hvordan disse fridagene skal tas ut.

Les mer

Rettigheter ved avspasering og overtid Info

Kan en arbeidstaker kreve avspasering på en bestemt dag? Og hva skjer om en arbeidstaker er syk på avspaseringsdagen?

Les mer

Svangerskapspenger – når arbeidsplassen kan utgjøre en helsefare Info

Selv om en gravid arbeidstaker er frisk og arbeidsfør, kan helsen til barnet gjøre det vanskelig å være i jobb. Da kan hun ha rett på svangerskapspenger. 

Les mer

Varsel om politisk streik 28. januar Info

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet politisk streik 28. januar fra klokken 14.00 til 16.00. Markeringen er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Her er noen råd om hvordan barnehagen bør forholde seg.

Les mer

Deltidsansatte kan ha rett til utvidet stilling Info

Fra 1. januar 2015 kan deltidsansatte, som har arbeidet ut over avtalt stillingsprosent, ha krav på utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.  

Les mer

Husk å søke refusjon etter ny tarifflønn Info

Har du ansatte som har vært i permisjon eller sykmeldt etter 1. mai i år? Da har barnehagen krav på refusjon fra Nav for økningen etter ny tariff.

Les mer

Ruset på jobb Info

De fleste har gode rutiner dersom en forelder dukker beruset opp i barnehagen. Men hva gjør du om en kollega kommer ruset på jobb?

Les mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste