På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Vedtektsforslag for samvirkeforetak (SA) uten andelskapital

Av: Informasjonsavdelingen   14.12.2011

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Barnehager som er organsiert som foreninger med eller uten andelskapital, og som omfattes av kriteriene i samvirkelovens § 1, omfattes av denne loven.

Slik kriteriene i samvirkelovens § 1 er utformet, vil de fleste av PBLs medlemsbarnehager omfattes av den nye samvirkeloven.

Barnehager som gjerne kan tenkes å falle utenfor samvirkedefinisjonen vil f.eks. kunne være barnehager eid at bedrifter, borettslag, menigheter eller grendelag hvor medlemmene i foreningen ikke er aktive kunder i barnehagen. Disse barnehagene vil fremdeles virke som foreninger.

Ta gjerne kontakt med PBL dersom du skulle være i tvil om hvilken sammenslutningsform din barnehage omfattes av.  

For de foreninger/andelslag som er stiftet før 1. januar 2008, vil det gjelde en fem års overgangsperiode. Dette innebærer at disse må ha innrettet seg etter den nye samvirkeloven før 1. januar 2013. Det er imidlertid ikke noe i veien for at de innretter seg etter loven på et tidligere tidspunkt. Samvirkeloven vil gjelde fullt ut fra det tidspunktet disse er registrert i Foretaksregisteret. Overgangsreglene for andelslag/foreninger som er stiftet før 1. januar 2008 følger av samvirkeforetaksloven § 163.

PBL har utarbeidet et forslag til vedtekter for foreninger uten andelskapital som oppfyller kravene til vedtekter i samvirkeforetaksloven § 10.