På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten Info

Mange barnehageansatte opplever det som vanskelig å melde en sak til barnevernet. Denne veilederen fra Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har som formål å bidra til at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg så tidli

Les mer

Barn i rusfamilier- tidlig intervensjon Info

Her finner du lysarkene til Hilde Jeanette Løberg fra Borgestadklinikken. Disse ble presentert under konferansen Barn med spesielle behov 16. februar 2010.

Les mer

Barn med spesielle behov - nettsteder og adresser Info

PBL har samlet nyttige nettsteder og adresser for barnehager som ønsker å lese mer om barn med ulike spesielle behov.

Les mer

Barn med nedsatt funksjonsevne - temahefte Info

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Utgitt av Kunnskapsdepartementet 2008.

Les mer

1