På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Instruks for brannvernleder Info

Her er instruks for brannvernledere, som vist på HMS-kursene.

Les mer

Foreldreavtale for stiftelser Info

Her er et forslag til foreldrekontrakt / avtale for disponering av barnehageplass i barnehage organisert som stiftelser.

Les mer

Foreldreavtale for foreninger Info

Her er et forslag til foreldrekontrakt / avtale for disponering av barnehageplass i barnehage organisert som forening.

Les mer

Foreldreavtale for samvirkeforetak med andelsinnskudd Info

Her er et forslag til foreldrekontrakt / avtale for disponering av barnehageplass i barnehage organisert som samvirkeforetak med andelsinnskudd.

Les mer

Foreldreavtale for aksjeselskap Info

Her er et forslag til avtale for foreldrekontrakt / disponering av barnehageplass i barnehage organisert som aksjeselskap.

Les mer

Vedtektsforslag for samvirkeforetak (SA) uten andelskapital Info

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Barnehager som er organsiert som foreninger med eller uten andelskapital, og som omfattes av kriteriene i samvirkelovens § 1, omfattes av denne loven. Slik kriteriene i samvirkelovens § 1 er utformet, vil de fleste av PBLs medlemsbarnehager omfattes

Les mer

Vedtektsforslag for samvirkeforetak (SA) med andelskapital Info

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Barnehager som er organsiert som foreninger med eller uten andelskapital, og som omfattes av kriteriene i samvirkelovens § 1, omfattes av denne loven. Slik kriteriene i samvirkelovens § 1 er utformet, vil de fleste av PBLs medlemsbarnehager omfattes

Les mer

Barns kjemiske hverdag Info

Statens forurensningstilsyn har laget en brosjyre myntet på småbarnsforeldre og voksne som arbeider med barn. Tittelen er

Les mer

Mønsteravtale mellom PBL og KS Info

PBL og KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon) ble før barnehageforliket i 2003 enige om en mønsteravtale som private barnehager og kommuner kan bruke som utgangspunkt for lokalesamarbeidsavtaler. Etter barnehageforliket, og innføring av rett til bl.a et minimums driftstilskudd fra k

Les mer

Vedtektsforslag for stiftelser Info

Vedtektsforslag for stiftelser. Tema: Foreldre og barnehagen, Opptak av barn,
Selskapsform og vedtekter, Barnehagedrift. Av: Informasjonsavdelingen 17.12.2007. ...

Les mer