På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Søknad om støtte til tiltak i forurenset barnehagejord Info

I en rekke norske kommuner pågår det i perioden frem til høsten 2010 en storstilt opprydding i forurenset grunn i barnehagher og på lekeplasser. Både private og kommunale barnehager i de aktuelle kommunene er omfattet av dette prosjektet. Det er imidlertid ulik praksis i kommunene når det gjelder oppf

Les mer

Finansiering av private barnehager - faktablad Info

Faktablad fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ny finansiering av private barnehager fra 2011 kan du laste ned her.

Les mer

Regnearkmodellen Info

Regnearkmodellen er det verktøyet de aller fleste kommunene benytter seg av i selve utmålingsprosessen i forbindelse med kommunalt tilskudd. I kommuner hvor Kunnskapsdepartementets forenklede metode (herunder regnearkmodellen) benyttes, vil utskrift/kopi av hele regnearkmodellen utgjøre et minimum av doku

Les mer

Skjema for avvik Info

Her finner du et skjema som kan brukes når et avvik har oppstått. Skjemaet vil sikre at tiltak iverksettes og lignende hendelser unngås.

Les mer

Sjekkliste for innemiljø Info

Her finner du en sjekkliste med faktorer som må vurderes i forbindelse med forebygging av risikoforhold innendørs i barnehagen.

Les mer

Spørreskjema arbeidsmiljø Info

Spørreskjemaet kan brukes i kartleggingen av arbeidsmiljøet. Resultatet kan brukes til å danne grunnlaget for tiltak i handlingsplanen for barnehagens eget helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les mer

Sjekkliste for organisatoriske og administrative forhold Info

Her finner du en sjekkliste med oversikt over viktige faktorer som må vurderes i forbindelse med kartlegging av organisatoriske og administrative forhold.

Les mer

Sjekkliste sykefravær Info

Her finner du en sjekkliste som kan brukes i forbindelse med forebygging og håndtering av fravær ved sykdom.

Les mer

Smittevern i barnehagen Info

I tillegg til oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen av smittevernhensyn, gir Folkehelseinstituttet råd om andre aspekter av smittevern i barnehager, som aktuelt lovverk, smittevernlegens rolle, generell hygiene, mathygiene, håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler og kontakt med

Les mer

Samtykkeskjema ved bildebruk Info

Her kan du laste ned et forslag til samtykkeskjema for publisering av bilder og videoopptak av barn i barnehagen. 

Les mer