På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Lønnsoppgjøret 2014: Time-, dag-, måneds- og årslønn Info

I dokumentet under finner du forslag til lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2014. Tabellen gir enkel oversikt over timelønn, daglønn, månedslønn, årslønn og overtidstillegg.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2014: Ny lønnstabell fra 1. mai 2014 Info

Her kan du laste ned ny lønnstabell for PBL, gjeldende fra 1. mai 2014. Merk at tillegget er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

Les mer

Streikevarsel til foreldre/foresatte Info

I forkant av meklingen 18. og 19. september, i tariff-oppgjøret for PBL-området, har noen barnehager mottatt varsel om at ansatte i deres barnehage vil bli tatt ut i en eventuell streik fra mandag 22. september. Merk: I meklingen 18. september besluttet partene at en eventuell streik først vil starte ti

Les mer

Treårsavtale med Lekeplasskontrollen Info

Under finner du avtaleskjema for 3-årsavtale med Lekeplasskontrollen. Lekeplasskontrollen tilbyr også ettårsavtaler, kontakt Lekeplasskontrollen direkte for et tilbud.

Les mer

Brukerveiledning for PBL Frisk Info

PBL Frisk er en egen modul i PBL HMS. Her kan du enkelt registrere fravær og følge opp sykefraværet i barnehagen.Klikk på symbolet under for å laste ned brukerveiledning til PBL Frisk.

Les mer

Psykologisk førstehjelp - skjema Info

Her kan du laste ned skjema for bruk av psykologisk førstehjelp. Psykologisk førstehjelp dekker psykologibehandling ved plutselig og uforutsette hendelser. Traumatiske opplevelser ved brann, innbrudd, ran/overfall, trafikkulykke, dramatisk ulykke, dødsfall og naturskade gir rett til inntil 10 konsultasjo

Les mer

Psykologisk førstehjelp - faktaark Info

Her kan du laste ned mer informasjon om psykologisk førstehjelp. Psykologisk førstehjelp er en forsikring som sikrer rask tilgang til psykolog for personer som har opplevd en traumatisk hendelse. Uten krav om henvisning fra lege, eller noen former for egenandeler, settes den skadede raskt i kontakt med ps

Les mer

Protokoll fra landsmøtet 2013 Info

Her kan du lese referat/protokoll fra PBL-landsmøtet 2013.

Les mer

Årsmelding 2011-2012 Info

Her kan du laste ned PBLs årsmelding for 2011 og 2012.

Les mer

Mellomoppgjøret 2013: Tabell over time-, dags-, måneds- og årslønn Info

I dokumentet under finner du en lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2013. Tabellen gir enkel oversikt over timelønn, daglønn, månedslønn, årslønn og overtidstillegg.

Les mer