På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Landsmøtet 2013 - styrets forslag til nye vedtekter Info

Her finner du PBL-styrets forslag til vedtekter for PBL og PBL-A. Forslag til nye vedtekter i høyre kolonne, gjeldende vedtekter i venstre kolonne.Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er 28. februar 2013. Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer på e-post til info@pbl.no.

Les mer

Landsmøtet 2013 - fullmaktsskjema Info

Her finner du skjema for fullmakt til PBLs landsmøte 2013.

Les mer

Landsmøtet 2013 - innkalling Info

Her finner du inkalling til PBLs landsmøte 2013.

Les mer

Retningslinjer for seniorpolitiske tiltak Info

God seniorpolitikk kan bidra til at seniorene i barnehagene vil arbeide lengst mulig. Som et kollektivt tiltak kan arbeidstakere som oppfyller kravene til AFP velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til uttak av AFP. Kostnader for arbeidsgiver vil dekkes av AFP-fondet.Les

Les mer

Refusjonsskjema seniorpolitiske tiltak Info

God seniorpolitikk kan bidra til at seniorene i barnehagene vil arbeide lengst mulig. Som et kollektivt tiltak kan arbeidstakere som oppfyller kravene til AFP velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til uttak av AFP. Kostnader for arbeidsgiver vil dekkes av AFP-fondet. Ord

Les mer

Ny struktur på HMS-forskriftene – slik finner du frem Info

Fra 1. januar 2013 er strukturen på forskriftene til arbeidsmiljøloven endret. 47 forskrifter er redusert til seks. Kravene er i all hovedsak de samme. Arbeidstilsynet har laget er hefte som viser vei i de nye forskriftene. Klikk på lenken under for å laste ned.

Les mer

Lederavtale 2012–2014 (Lederne) Info

Lederavtalen 2012–2014 mellom Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Lederne.

Les mer

Mellomlederavtale 2012–2014 (Lederne) Info

Mellomlederavtalen 2012–2014 mellom Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Lederne.

Les mer

Hovedavtale 2012–2014 (Lederne) Info

Hovedavtalen 2012–2014 mellom Private Barnehagers Landsforbund – Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Lederne.

Les mer

Hva gjør jeg ved skade? Rutinehefte. Info

En brann kan skje på julaften, en stor personulykke kan skje natt til søndag. Derfor er telefonnummer 03100 døgnbemannet året rundt. Husk å oppgi at henvendelsen gjelder PBL-avtalen med forsikringsnummer 81848035 samt barnehagens navn.For at du skal få registrert skaden så riktig og raskt som mulig e

Les mer