På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Årsmelding 2011-2012 Info

Her kan du laste ned PBLs årsmelding for 2011 og 2012.

Les mer

Mellomoppgjøret 2013: Tabell over time-, dags-, måneds- og årslønn Info

I dokumentet under finner du en lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2013. Tabellen gir enkel oversikt over timelønn, daglønn, månedslønn, årslønn og overtidstillegg.

Les mer

Økononomiplan 2013-2015 Info

Her kan du laste ned økonomiplan for PBL slik den ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Les mer

Strategiplan 2013-2015 Info

Her kan du laste ned strategiplan for PBL slik den ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Les mer

Kurskatalog våren 2014 Info

Her finner du PBLs kurs- og konferansetilbud våren 2014.

Les mer

Landsmøtet 2013 - styrets forslag til nye vedtekter Info

Her finner du PBL-styrets forslag til vedtekter for PBL og PBL-A. Forslag til nye vedtekter i høyre kolonne, gjeldende vedtekter i venstre kolonne.Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er 28. februar 2013. Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer på e-post til info@pbl.no.

Les mer

Landsmøtet 2013 - fullmaktsskjema Info

Her finner du skjema for fullmakt til PBLs landsmøte 2013.

Les mer

Landsmøtet 2013 - innkalling Info

Her finner du inkalling til PBLs landsmøte 2013.

Les mer

Retningslinjer for seniorpolitiske tiltak Info

God seniorpolitikk kan bidra til at seniorene i barnehagene vil arbeide lengst mulig. Som et kollektivt tiltak kan arbeidstakere som oppfyller kravene til AFP velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til uttak av AFP. Kostnader for arbeidsgiver vil dekkes av AFP-fondet.Les

Les mer

Refusjonsskjema seniorpolitiske tiltak Info

God seniorpolitikk kan bidra til at seniorene i barnehagene vil arbeide lengst mulig. Som et kollektivt tiltak kan arbeidstakere som oppfyller kravene til AFP velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til uttak av AFP. Kostnader for arbeidsgiver vil dekkes av AFP-fondet. Ord

Les mer