På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Søk i spørsmål:
Foreldreavtale for samvirkeforetak uten andelsinnskudd Info

Her er et forslag til foreldrekontrakt / avtale for disponering av barnehageplass i barnehage organisert som samvirkeforetak uten andelsinnskudd.

Les mer

Vedtekter for aksjeselskap Info

Her er et forslag til vedtekter for barnehager organisert som aksjeselskap.

Les mer

Vedtekter for samvirkebarnehager Info

Her er et forslag til vedtekter for barnehager organisert som samvirke.

Les mer

Vedtekter for stiftelsesbarnehager Info

Her er et forslag til vedtekter for barnehager organisert som stiftelse.

Les mer

Hoved- og hovedtariffavtale 2014-2016 Info

Her kan du laste ned gjeldende hoved- og hovedtariffavtale for PBL, blant annet med tariff og tarifflønn.  Barnehager i PBL er som hovedregel omfattet av denne tariffavtale.

Les mer

Lekeplasskontrollen - informasjon og priseksempler Info

PBL samarbeider med Lekeplasskontrollen, et selskap som tilbyr profesjonell kontroll av utelekeområdet i barnehagen. Mer informasjon fra Lekeplasskontrollen, samt priseksempler i vedlagte dokument.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2014: Time-, dag-, måneds- og årslønn Info

I dokumentet under finner du forslag til lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2014. Tabellen gir enkel oversikt over timelønn, daglønn, månedslønn, årslønn og overtidstillegg.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2014: Ny lønnstabell fra 1. mai 2014 Info

Her kan du laste ned ny lønnstabell for PBL, gjeldende fra 1. mai 2014. Merk at tillegget er inkludert i de nye minstelønnssatsene.

Les mer

Streikevarsel til foreldre/foresatte Info

I forkant av meklingen 18. og 19. september, i tariff-oppgjøret for PBL-området, har noen barnehager mottatt varsel om at ansatte i deres barnehage vil bli tatt ut i en eventuell streik fra mandag 22. september. Merk: I meklingen 18. september besluttet partene at en eventuell streik først vil starte ti

Les mer

Treårsavtale med Lekeplasskontrollen Info

Under finner du avtaleskjema for 3-årsavtale med Lekeplasskontrollen. Lekeplasskontrollen tilbyr også ettårsavtaler, kontakt Lekeplasskontrollen direkte for et tilbud.

Les mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste